„Cílem je omezit byznys s chudobou, zabránit přílivu nových nájemníků do soukromých ubytoven a zajistit v jejich blízkém okolí větší pořádek a klid. Sociálně slabé respektujeme, umíme se o ně postarat, ale nepřizpůsobivými občany nenecháme terorizovat naše slušné občany, kteří chtějí žít v klidu a bez obav,“ uvedl primátor Michal Pobucký (ČSSD).

Ve Frýdku-Místku se opatření dotkne objektů v ulicích F. Čejky, Míru a Křižíkova. V okolí ubytoven podle mluvčí opakovaně zasahovala městská i státní policie. Řešit tam musela nejen přestupky, ale také trestné činy.

„V domech jsou často spatřovány osoby pod vlivem alkoholu a jiných návykových látek, dochází zde často k fyzickému napadání a vyhrožování. To vše nepříznivě působí zejména na děti, které v těchto domech a jejich okolí žijí,“ uvedla mluvčí magistrátu Jana Matějíková. Opatření se ale vztahuje pouze na nové nájemníky, těm současným není možné příspěvek zrušit.

Stejně je na tom i Bohumín

Také Bohumín vyhlásil tři širší lokality, v nichž nově příchozí sociálně slabší lidé nebudou moci pobírat doplatek na bydlení. Opatření se vztahuje na domy v ulicích Čs. armády, Nádražní, 9. května, Jeremenkova, Příční a také na bohumínské pěší zóně, kde z bývalého hotelu Grand vznikla soukromá ubytovna.

„Lokality jsme pečlivě vybírali a stanovili jsme je na základě průzkumu. V místech jsme zaznamenali zvýšený počet přestupků, trestných činů i koncentraci lidí pobírajících sociální dávky,“ uvedl starosta Petr Vícha (ČSSD).

Ten dlouhodobě vytýká státu, že prostřednictvím doplatku na bydlení vědomě podporuje vysoké částky za ubytování v soukromých ubytovnách. Podle starosty obvyklé měsíční náklady na bydlení v městském bytě jsou pro čtyřčlennou rodinu v Bohumíně zhruba 7500 korun, v soukromých ubytovnách je to téměř dvojnásobek.