Heřmanická halda je považována za jednu z největších ekologických zátěží Česka. „Halda vznikala desítky let v souvislosti s těžbou uhlí v regionu. Hlušina končila na povrchu a nikdo se o ni nezajímal. Směs kamení a uhlí navíc začala před zhruba 20 lety hořet a zplodiny dodnes znečišťují ovzduší na celém Ostravsku,“ uvedl ředitel státního podniku DIAMO Tomáš Rychtařík.

Video
délka: 01:28.23

Začala likvidace Heřmanické haldy Jiří Krušina

Unikátní zařízení

Homogenizační linka vysoká 36 metrů, ke které míří stovky metrů dopravníků, přišla na 250 milionů korun. Částečně na vznik zařízení přispěla Evropská unie. „Linka je unikátní v tom, že separace hlušiny probíhá mokrou, a tudíž bezprašnou metodou. Výsledkem procesu je prané kamenivo a prané uhlí. Část materiálu se uloží zpátky do krajiny. Kamenivo a uhlí se bude dál prodávat,“ řekl předseda představenstva Ostravské těžební Dalibor Tesař.

Video
délka: 01:01.77

Začala likvidace Heřmanické haldy Jiří Krušina

Na lince pracuje 30 zaměstnanců v jedné směně. „Za hodinu zpracujeme až 350 tun hlušiny. Za rok pak přes 2 miliony tun materiálu. Návratnost investice očekáváme za 8 let,“ dodal Tesař.

Heřmanická halda v datech

* Zabírá plochu: 103 hektarů

* Výška: až 30 metrů

* Teplota: až 700 stupňů Celsia

* Linka za hodinu roztřídí: 350 tun haldoviny

* Linka za rok roztřídí: 2 miliony tun haldoviny

Fotogalerie
14 fotografií