Vedení ostravského magistrátu s projektem nesouhlasí. Uvítalo by rychlejší likvidaci ropných lagun v areálu bývalé chemičky Ostramo. „Je pro mě nepochopitelné, jak může státní podnik Diamo, potažmo stát, zahájit další velkou ekologickou akci v Ostravě v situaci, kdy obyvatelé města již druhé desetiletí marně čekají na ukončení likvidace Lagun Ostramo. Významem i dopadem na životní prostředí mnohem důležitější ekologické zátěže,“ řekl primátor města Tomáš Macura (ANO).

Diamo chce práce zahájit ještě letos. „Sanace bude financována z rozpočtu ministerstva průmyslu a obchodu, z prostředků určených na zahlazování následků hornické činnosti,“ uvedla mluvčí Diama Jana Dronská. Odhady nákladů na vyčištění sedmihektarové plochy se pohybují kolem 960 milionů korun.

Experti odhadují, že v lokalitě je nejméně 160 000 tun nebezpečných odpadů. Půda obsahuje například olovo, rtuť, kyanidy a fenoly. „Trojické údolí patří mezi silně kontaminované lokality, které máme dobře prozkoumané a umíme si s nimi poradit,“ uvedl ředitel podniku Tomáš Rychtařík.

Primátor uvedl, že úplná sanace lagun je neustále odsouvána anebo se hledají jiné, levnější a méně účinné varianty. V této souvislosti se už vedení města dokonce obrátilo na premiéra Bohuslava Sobotku (ČSSD). „Požádali jsme jej o odložení zakázky na sanaci lokality Trojice a o koncentraci finančních zdrojů a urychlení postupu v případě lagun Ostramo,“ řekl Macura.

Tímto postupem nechce zlehčovat ekologická rizika v lokalitě v okolí bývalé koksovny. „Mám ale za to, že se jedná o lokalitu bez akutního rizika, kterou by bylo možné prozatím pokrýt pouze průběžným monitoringem. Rozhodně máme v Ostravě závažnější ekologické škody, které je třeba řešit přednostně,“ uvedl.

Mluvčí Diama v té souvislosti uvedla, že projekt v lokalitě Trojice sanaci lagun neohrozí. Především proto, že je financován z peněz ministerstva financí.  „Akce probíhá v souladu s nastaveným harmonogramem, podle něhož je řešeno odstranění kalů z lagun za 429 milionů korun,“ řekla.

Lokalita Trojice

Zahrnuje dva provázané areály, bývalý uhelný důl Trojice, kde těžba skončila v roce 1967, a bývalou koksovnu Trojice. Její provoz skončil v roce 1983. Údolí je postiženo důlní činností spojenou s těžbou uhlí. Jde o štoly a odplyňovací vrty. Navíc je kontaminováno chemickými látkami používanými jako činidla při výrobě koksu. Jednou z hlavních činností podniku Diamo v Moravskoslezském kraji je zahlazování následků po hornické činnosti v části Ostravsko-karvinského revíru, která nebyla součástí prodeje OKD soukromému subjektu. V regionu jde i o vyčištění lagun v ostravské části Fifejdy. Podnik zaměstnává zhruba 2500 lidí.