Heřmanická halda zabírá 65 hektarů městské části Slezská Ostrava a na výšku měří až 30 metrů. To je jako zhruba 14 Václavských náměstí v Praze! Směs kameniva a uhlí v některých místech navíc již 20 let hoří a do ovzduší se dostávají nepřetržitě jedovaté zplodiny. Na stavbu v Evropě unikátní linky přispěla Evropská unie. Monumentální kolos vyšel na 250 milionů korun.

Linka zpracuje za hodinu až 350 tun hlušiny. Ta se na vrchol dostane pomocí obřích dopravníků. „V lince je hlušina roztříděna na uhelné prvky a prané kamenivo. Třídění bude probíhat mokrou technologií, která zaručí, že zbylý materiál již nebude hořet. Navíc způsobem separace haldoviny dojde k minimalizaci prašnosti do okolí,“ uvedl vedoucí provozu Lukáš Cichý.

Nepřetržitě až 10 let

Na projektu odstranění Heřmanické haldy se podílí také státní podnik Diamo. „Naším společným cílem je zabezpečit lokalitu před termickými jevy a eliminovat vliv Heřmanické haldy na obyvatele Ostravska,“ sdělil ředitel podniku Tomáš Rychtařík.

Video
délka: 00:56.96

Homogenizační linka u Heřmanické haldy Jiří Krušina

I když je linka vybavena nejmodernější technologií na světě, tak ročně roztřídí »jen« dva miliony tun hlušiny. „Jedná se o jeden z největších sanačních zásahů v historii Česka. Linka bude v nepřetržitém provozu nejméně 10 let,“ dodal Cichý.

Nová pracovní místa

Investice přinesla i desítky nových pracovních míst. Na zprovoznění linky nyní pracuje zhruba 80 lidí. Stabilně na ni bude pracovat zhruba 30 pracovníků. Návazné provozy a služby zaměstnají další desítky lidí. Celkem by mohlo vzniknout až 100 nových pracovních míst.

Vytříděné uhlí i část praného kameniva se bude dál prodávat. Společnost Ostravská těžební a.s. chce podobné linky stavět i v dalších zemích světa.

Heřmanická halda v číslech

Zabírá plochu: 65 hektarů

Výška: až 30 metrů

Teplota: až 700 stupňů Celsia

Linka za hodinu roztřídí: 350 tun haldoviny

Linka za rok roztřídí: 2 miliony tun haldoviny

Fotogalerie
14 fotografií