Obdobné služby již nabízí některá další města v regionu či ostravské městské části a těší se značnému zájmu. „Městský obvod Ostrava-Jih přichází od 1. dubna s novou službou, která má seniorům za zvýhodněných podmínek usnadnit přepravu v rámci Ostravy, a zvýšit tak jejich komfort a bezpečí,“ uvedla mluvčí radnice Martina Gavendová.

Služba je zatím určena lidem starším 80 let, kteří mají trvalé bydliště v této městské části. „Zatímco v jiných městských obvodech Ostravy je obdobná služba určena seniorům například od 70 let, na Jihu máme oproti nim výrazně více již seniorů starších 80 let. Každopádně budeme sledovat zájem našich občanů o tuto službu a na základě vyhodnocení začátkem nového roku uvidíme, zda je možno snížit věkovou hranici a zpřístupnit tuto zvýhodněnou dopravu většímu okruhu seniorů,“ podotkla radní Markéta Langrová (ANO). Obyvatel nad 80 let žije v této městské části zhruba 3200.

Čtyřikrát měsíčně s objednáním

Zájemci budou zvýhodněnou přepravu moci využít maximálně čtyřikrát měsíčně. Nejprve si musí na odboru sociální péče Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih vyřídit průkaz Senior expres. Úředníci jim ho připraví bezplatně a na počkání. Potřebovat budou pouze občanský průkaz a průkazkovou fotografii. Senior expres bude jezdit v pracovní dny od 6 do 16 hodin. Zájemci si jízdu musí objednat nejméně s jednodenním předstihem na čísle 770 130 770. Cena za jednu jízdu včetně jedné doprovázející osoby je 25 korun. Řidič seniorům pomůže i s nástupem a výstupem či případným naložením invalidního vozíku nebo chodítka.