V průběhu loňského roku lidé z Prahy 4 předali k recyklaci celkem 2 060 kilogramů vybitých baterií. Toto číslo je velkou zásluhou zejména místních školou povinných dětí, které v rámci organizovaného systému sběru odevzdaly přesně 1 286 kilogramů.

Do budovy úřadu městské části, kde se nachází sběrné místo, přinesli lidé dalších 217 kilogramů, ve sběrném dvoře v Durychově ulici se objevilo 557 kilogramů vybitých baterií.

„Je vidět, že sběr vybitých baterií děti opravdu baví. Z dosaženého výsledku je zřejmé, že školy a mateřinky poráží i radnici a sběrný dvůr. Máme navíc na co navazovat. Rekordu ve sběru použitých baterií jsme dosáhli v roce 2013, kdy se v Praze 4 nasbíralo 3 724 kilogramů baterií,“ připomněl největší úspěch radní pro školství Jaroslav Míth (ODS).

V bateriích je samá chemie

Díky recyklaci článků bude možné získat zpět celou řadu cenných surovin. V bateriích se nachází ocel, měď, nikl, olovo, kadmium a stříbro. Kromě možnosti opětovného využití těchto prvků jde samozřejmě o obrovský přínos z hlediska ekologie. Například olovo a kadmium totiž při nevhodné manipulaci škodí přírodě i lidskému zdraví.

Recyklaci baterií v Praze 4 zajišťuje specializovaná firma ECOBAT, která za dosažené výsledky předala radnici ocenění za aktivní přístup. Vybrané články po sběru končí ve velké třídící lince v Kladně, odkud potom putují dál do recyklačních linek v Česku i zahraničí.

„V rámci celé České republiky se ve školách sesbírá 11 procent baterií, od obcí 17 procent, od firem 42 procent, 25 procent od prodejců a zbylých 5 procent jiným způsobem,“ uvedl jednatel společnosti ECOBAT Petr Kratochvíl.