„Rybníky v Chářovském parku jsou domovem ryb a divokých kachen a pravděpodobně i velké vodní želvy, kterou tam před lety odložil její chovatel. Jestli zde želva skutečně žije a není to jen fáma, se ukáže při plánovaném čištění a odbahnění rybníků," uvedla mluvčí města Dita Círová.

Podle Círové se připravuje také doplnění chybějícího oplocení ze strany železniční tratě. „V těchto místech nám plot lidé vytrvale rozebírají. Kdykoli ho obnovíme, do pár měsíců postupně zmizí,“ uvedl Dušan Martiník z odboru životního prostředí krnovské radnice.

Město připravuje tři varianty cenové kalkulace na jeho doplnění. Plot by mohl být z pletiva, z betonového a nebo recyklovatelného plastu. Rozhodnou o tom radní. „S realizací se počítá ještě letos,“ uvedl Martiník.

Odbor životního prostředí také chystá výběrové řízení na pořízení projektové dokumentace na obnovu a dosadbu parku. „Park je více než sto let starý, mnoho dřevin postupně odumírá a bude je třeba v budoucnu nahradit. Dosadby ale musíme řešit velmi uvážlivě, abychom nenarušili koncept parku, který byl založen jako sbírkový,“ řekl.

Chářovský park, který je kulturní památkou, založil v roce 1899 okrašlovací spolek jako sbírkový objekt. Má rozlohu 2,2 hektaru a rostou v něm zajímavé dřeviny, zejména jehličnaté. Jeho druhová bohatost v důsledku opožděných pěstebních zásahů, nevhodných dosadeb v 70. letech 20. století, ale především vlivem záplav v roce 1995 a 1997, silně utrpěla. V parku je síť cestiček a několik mostků k překonávání vodních ploch. V posledních letech se mění charakter části parku u mlýnského náhonu, kde se dříve udržovaná travnatá plocha záměrně mění v květinovou louku.

VIDEO: Podívejte se, jak to vypadá, když kvetou miliony rododendronů.

Video
délka: 01:03.60

V arboretu na Opavsku kvetou miliony rododendronů Jiří Krušina