Výstava má šest částí, které mapují nejen historii osídlení místa až po současnost, ale také se soustřeďují na prvky, které Ostravu charakterizují. „Ostrava má bohatou a úspěšnou minulost, na kterou můžeme být právem hrdí. Věřím, že výstava obohatí naše znalosti o minulosti města a zároveň přispěje k oslavě výročí první písemné zmínky o Ostravě,“ uvedl primátor Tomáš Macura (ANO).

V sekci pojmenované »Ostrava nejstarší« budou prezentovány staré nálezy z návrší Landek. Do krajské metropole by tak znovu na krátkou dobu měla být přivezena Petřkovická venuše stará přes 23 tisíc let. Na výstavě bude k vidění ale i takzvaná druhá Petřkovická venuše nalezená společně se známější soškou.

Úplně poprvé bude vystaven třeba i mamutí kel náhodně objevený před několika lety v řece Odře. „V Ostravě vystavíme řadu originálů. Hned na začátku závěť biskupa Bruna,“ doplnila ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Originál listiny už je nachystán v muzeu.

Výstava ale představí i »Ostravu středověkou«, kde se návštěvníci budou moci seznámit zejména s dochovanými významnými historickými listinami vztahujícími se k městu či městskou pečetí se znakem koně. Vždy na nějakou dobu budou vystaveny jejich originály, stále pak faksimile. Sekce »Ostrava pulzující« pak zachycuje přerod Moravské Ostravy z malého řemeslnicko-zemědělského města v jedno z největších a nejvýznamnějších průmyslových center tehdejší habsburské monarchie.

Část »Ostrava na soutoku řek« ukáže krajinu, která byla v minulosti protkaná spletí říčních meandrů a odstavených mrtvých ramen Odry i jejích přítoků Opavy a Ostravice. V »Ostravě poetické« se návštěvník setká s díly výhradně ostravských, respektive regionálních malířů, staré fotografie pak přiblíží část expozice nazvaná »Ostrava a lidé«. Výstava potrvá až do 2. července.

Fotogalerie
6 fotografií