Hrob se nacházel v katastru zaniklé obce Mušov. Mladý langobardský bojovník byl pohřbený se svými dvěma psy, kopím a koňským udidlem.

„Hrob se vyznačuje mimořádně kvalitně dochovanými kosterními pozůstatky zemřelého. To je pro stěhování národů vzácností, neboť se hroby v této historické éře systematicky vykrádaly. Většinou přitom docházelo nejen ke ztrátě předmětů původně vložených se zemřelým do hrobu, ale také ke značnému poškození kostry,“ řekla Pavla Růžičková z Archeologického ústavu Akademie věd.

Právě to často znemožňuje i odborné antropologické a přírodovědné zkoumání, které je nezbytnou součástí moderního interdisciplinárního pojetí archeologického výzkumu.

„Výzkumy pohřebišť z období stěhování národů přispějí k bližšímu pochopení jevů, jako jsou migrace obyvatelstva, vztah člověka ke krajině a přírodnímu prostředí či projevy sociálních rozdílů, které intenzivně zajímají i dnešní společnost v celé Evropě,“ uvedla Zuzana Loskotová, specialistka ústavu na tuto historickou etapu.

Langobardi byli příslušníci germánských kmenů, ve 4. a 5. století táhli přes Čechy a Moravu do rakouského Podunají. V 6. století vytlačili z jižní Moravy východogermánský kmen Herulů.

Asi 250 hrobů

Objev přinesl dlouholetý archeologický výzkum pohřebiště z doby stěhování národů na jižním břehu Novomlýnských nádrží pod Pavlovskými vrchy. Průzkum letos pokračuje od počátku května. Projekt se zaměřuje na bližší poznání pohřebišť, na nichž byli v časovém úseku 5. a 6. století našeho letopočtu na jihu Moravy pochovaní příslušníci různých germánských kmenů včetně Langobardů.

Na pohřebišti archeologové zjistili například pomocí fotografií z letadla nebo geofyzikálním průzkumem asi 250 hrobů. Podle ústavu je místo kvůli tomu největším pohřebištěm Langobardů na našem území. Zatím bylo prozkoumáno 76 hrobů.

VIDEO: Antropoložka Eva Vaníčková z MZM v Brně a sochař Jindřich Bílek představili podobu šamanky.

Video
Video se připravuje ...

Antropoložka Eva Vaníčková z MZM v Brně popisuje, jaký zdravotní hendikep šamanka v dětství postihl. Vědci a sochař Jindřich Bílek nyní představili její podobu Zdeněk Matyáš

Fotogalerie
4 fotografie