V současné době se rekonstruuje nevzhledné a rušné Mendlovo náměstí, v jehož těsné blízkosti sídlí brněnský pivovar. Součástí úprav jedné z nejznámějších brněnských lokalit a důležitého komunikačního uzlu je i jiné dopravní řešení. „Nejvýraznější změnou je plánovaná nová trolejbusová trať,“ řekla primátorka Markéta Vaňková.

Nové nástupiště

Trolejbus bude z Mendlova náměstí vedený jinudy a projíždět bude i pod „šišatým“ mostem "Karakas". Netradiční brněnská dominanta, která byla pojmenovaná podle hlavního města Venezuely, se také opravuje. „Trať bude ve směru od křižovatky na Hlinkách vedena nově do ulice Křížkovského pod mostem „Karakas“ a dále na Veletržní a jižní části Mendlova náměstí,“ upřesnila primátorka.

Video
délka: 00:12.85

Součástí úprav jednoho z nejznámějších brněnských náměstí a důležitého komunikačního uzlu je i jiné dopravní řešení v této lokalitě. Markéta Malá

Stavba by měla být ukončena do dubna příštího roku, přibudou i nová nástupiště. „Vedení do Mendlova náměstí se musí napojit také ze směru ulice Úvoz a ulice Veletržní. V další etapě se chystá i likvidace stávajícího trolejbusového terminálu a jeho nahrazení novým, umožňujícím zřízení samostatných nástupišť ve směru Pisárky,“ dodala Vaňková.

Změna osvětlení

Na přebudování osvětlení v této oblasti poskytne město dotaci ve výši devět milionů korun. „Stavba trolejbusové trati na Veletržní si vyžádá přeložení veřejného osvětlení, které osvětluje křižovatku Hlinky–Křížkovského, dále vybudování nového osvětlení na části komunikace přímo na Křížkovského a v celé Veletržní ulici,“ sdělil radní David Grund.

Fotogalerie
10 fotografií