„Vladimír Groh se narodil v roce 1895 v Holešově na Moravě, po gymnáziu studoval na Univerzitě Karlově v Praze,“ říká historička Jarmila Bednaříková. Na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně působil od roku 1926 nejen jako profesor, ale byl později i jejím děkanem.

Vězněn v Kounicových kolejích

Do aktivního odboje se zapojil hned po podepsání Mnichovské dohody v roce 1938. Poslední významnou akcí, na které se podílel i Groh, byla ilegální distribuce prostředku k železničním sabotážím.

Jednalo se o karborundum, za jeho pomoci se například zpomaloval provoz vlaků nebo se zapalovaly vlakové náklady při přepravě sena a slámy. Zatčen byl v únoru 1941 ve svém bytě v Brně a až do své smrti byl vězněn v Kounicových kolejích, což byla největší věznice gestapa na Moravě.

Video
délka: 00:29.96
Video se připravuje ...

Před 80 lety ho zabil kat Heydrich: V Brně se poklonili nebojácnému odbojáři Vladimíru Grohovi. Markéta Malá

Gestapo přišlo domů

Groh stál v centru  dění moravského odboje. Jeho prostřednictvím byly navázány důležité kontakty mezi různými organizacemi. Měl vliv i na vytvoření centrální odbojové skupiny pro Moravu, která nesla název Moravská pětka.

Symbolicky v den 80. výročí úmrtí profesora Groha byla odhalena pamětní deska na ulici, kde bydlel a která je po něm pojmenovaná,“ říká mluvčí Brno-střed Kateřina Dobešová.

Zabil ho Heydrich

Groh čelil krutým výslechům gestapa. Kopance, údery do hlavy i břicha byly obvyklou metodou. Když přišel Heydrich do protektorátu s cílem vyhubit odboj a pozabíjet elity českého národa, Groh se stal jednou z jeho prvních obětí. Podobně jako generál Bílý, s nímž byl v rámci odboje ve spojení. 

„Profesor Groh byl v září roku 1941 obviněn z velezrady a popraven na nádvoří Kounicových kolejí,“ doplňuje Dobešová. Za zmírnění trestu se přimlouval i prezident Emil Hácha. 

Groh byl zastřelen ranou do hlavy hned v den vynesení rozsudku smrti, 30. září 1941. Ve vězení údajně psal knihu, ta se ale nenašla. Jeho tělo bylo hned zpopelněno a ostatky zabavilo gestapo, během války se pak urna ztratila.

„Důležité je si tyto události připomínat, aby se už nikdy nemohly opakovat,“ uvedl rektor Masarykovy univerzity Milan Pol.

Fotogalerie
13 fotografií