„Zatímco Mozartova hudba epileptické výboje zcela jasně potlačila, Haydnova hudba je sice potlačila u žen, ale způsobila nárůst výbojů u mužů,“ řekl šéf výzkumného týmu profesor Ivan Rektor.

Vztah hudby k epilepsii je přitom úzký - hudba může provokovat záchvaty, ale podle řady studií může mít i protiepileptický efekt.

Cílený poslech Mozartovy hudby by v budoucnu mohl podle vědců sloužit jako šetrná léčebná metoda u řady pacientů. Výzkum „Mozartova jevu“ proto nadále pokračuje.

Mozart ovlivňuje i lidi po mrtvici

Termín „Mozartův efekt“ byl poprvé popsán v 90. letech doktorkou Frances Rauscherovou a jejími kolegy. Ti zjistili, že vysokoškoláci po poslechu deseti minut Mozartovy sonáty pro dva klavíry dosahují lepších výsledků při testu prostorové inteligence než v případech, kdy nic neposlouchali.

Názory vědců a psychologů na účinnost Mozartova efektu byly však sporné.

Mozartův efekt byl doposud testován například u pacientů po mozkové mrtvici, mozkovém traumatu nebo s Parkinsonovou nemocí. Filharmonie Brno dokonce v minulosti uspořádala cyklus koncertů nazvaný Mozartův efekt pro nastávající maminky a jejich blízké.

Muži a ženy vnímají hudbu rozdílně!

Dopad akustických vlastností hudby se podle brněnských výzkumníků v některých částech liší mezi muži a ženami.

„Muži jsou více citliví na disonanci (souzvuk nepříjemně znějících tónů - pozn. red.) a vysokofrekvenční vlnění, ženy jsou citlivější na energetické vlastnosti hudby. Ženy i muži ovšem reagují stejně na tonální kvalitu a rytmus,“ tvrdí profesor Ivan Rektor.

Mozartův efekt nedá vědcům a lékařům spát

Mozartův efekt se váže na prostorové myšlení a prostorovou představivost. Vysvětlení tohoto jevu je možné najít ve způsobu, kterým mozek zpracovává hudbu i prostorovou představivost.

Vyšetření na tomografii a magnetické rezonanci ukazují, že poslech hudby skutečně stimuluje velkou část mozku. Výsledky rozličných testů podle vědců z Brna ukazují, že na tom, jak náš mozek zpracovává hudbu, se podílí jeho čelní i spánková část.

Brněnský mezioborový tým složený z lékařů a vědců z Centra epilepsie I. neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, výzkumného centra CEITEC Masarykovy univerzity a z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně publikoval své závěry v prestižním odborném časopise European Journal of Neurology.

VIDEO: Takto v současnosti vypadá vila, kde v minulosti pobýval i W. A. Mozart v Praze.

Video
délka: 00:39.91
Video se připravuje ...

Takto v současnosti vypadá vila, kde v minulosti pobýval i W. A. Mozart. Tadeáš Provazník