„Podařilo se nám odkrýt 23 hrobů z pozdní doby kamenné (asi 2000 let před n. l. – pozn. red.), pozůstatky z mladší doby bronzové (asi 1100 let před. n. l. – pozn. red.) a odpadní jámu z 2. stol. n. l.,“ uvedla vedoucí výzkumu Blanka Mikulková z vyškovského pracoviště Ústavu archeologické památkové péče Brno, podle níž nálezy byly pouhých 30 centimetrů pod povrchem.

Chataři z Velkomoravské říše

Podle Mikulkové tak není vyloučeno, že je lokalita trvale osídlena již přes čtyři tisíce let. Archeologové navíc našli i pozůstatek slovanské chaty z období Velkomoravské říše, tedy asi z 9. stol. n. l.

„Hodně nás přitom zaujalo, jak se lidé v mladší době bronzové chovali citlivě k hrobům z pravěku. Když na ně při kopání hlíny narazili, hrobu se vyhnuli a kopali okolo. Díky tomu jsou kostry v dobře zachovaném stavu,“ vysvětlila Mikulková.

Kromě koster našli archeologové i typickou keramiku pro pozdní dobu kamennou, kulturu zvoncovitých pohárů a drobné kovové předměty. „Nyní vše zdokumentujeme v laboratořích. V příštím roce nálezy vystavíme v muzeu Vyškovska ve Vyškově,“ dodala archeoložka.

Starosta Holubic Petr Hanák (51, KDU-ČSL) pro Blesk uvedl:  „Už od 80. let minulého století jsme věděli, že území na katastru naší obce bylo osídleno už v období Velkomoravské říše. Nové nálezy by historii Holubic posunuly ještě o tři tisíce let dál. To nás samozřejmě těší, že máme tak dlouhou historii.“ 

VIDEO: Jedno z dokumentovaných starých sídel na jižní Moravě bylo u Pasohlávek, kde se před dvěma tisíci let usadili Římané. Takto nějak mohlo vypadat jejich tehdejší oppidum.

Video
délka: 03:26.87

Archeologové udělali rekonstrukci nálezů po Římanech v Rakousku, vojenský tábor by měl podle nich přibižně odpovídat tomu u Pasohlávek. Archaia Brno