Stromy je nutné vykácet kvůli tomu, že se rozšíří silnice ze dvou pruhů na čtyři a tramvajová trať se posune více k Wilsonovu lesu. Tam, kde je prostor mezi řekou a lesem vybíhajícím do prudkého kopce nejužší, pojedou tramvaje v tunelu.

Kdy začne druhá etapa stavby, není jisté. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) musí zaujmout stanovisko k rozkladu, který podalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) poté, co ÚOHS na konci února zrušil výsledek výběrového řízení. Silničáři ani město se s výkladem úřadu neztotožnili a považují jej za nesprávný.

Hotovo do 14 dnů

„Vždycky ve výběrovém řízení požadujeme několik živnostenských oprávnění a není podle mě nic diskriminačního na tom, když chceme oprávnění pro montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení, protože stavební soubor za 150 milionů to vyžaduje,“ řekl ředitel brněnského závodu ŘSD David Fiala.

Zakázku na kácení stromů silničáři vypsali velmi rychle samostatně, aby bylo možné kácet ještě nyní v době vegetačního klidu. „Hotovo má být do dvou týdnů,“ řekl Fiala.

Pokud by ÚOHS rozhodl v nejbližších dnech ve prospěch ŘSD, nemusela by stavba nabrat výrazné zpoždění. Původní plán počítá s otevřením nové silnice v roce 2023. První etapa od křižovatky s Kníničskou ulicí po Jundrovský most má být hotova do konce letošního roku.

VIDEO: Jako z apokalyptického filmu: Hasiči odklízeli v půlce února padlý strom, když se zvedl vítr a kolem popadalo 20 stromů!

Video
délka: 02:10.16

Jako z apokalyptického filmu: Hasiči odklízeli padlý strom, když se zvedl vítr a kolem popadalo 20 stromů! Facebook