Po podloží nedávno objevených starých hradeb, kde tři umrlci leželi tisíc let těsně vedle sebe, se nejspíš procházel i kníže Břetislav. I přesto, že na pozůstatky působil obrovský tlak, navíc v průběhu let hradba shořela a s ní i zbytky těl, jsou kostry dobře rozpoznatelné.

Jedinečný nález nemá v Česku obdobu

Objev z Břeclavi je podle odborníků vskutku jedinečný. Kostry lidí byly nalezeny v těsné blízkosti a v extrémních pozicích. „Nález nasvědčuje tomu, že ti lidé mohli být svázáni. Rovněž lze předpokládat násilnou smrt. Napříč přes všechna těla jsou navíc zbytky velkého kovového předmětu, který se nám dosud nepodařilo identifikovat,“ uvedl výzkumník Miroslav Dejmal.

I přesto, že někdy kolem roku 1050 už v oblasti bylo křesťanství, celá věc působí jako rituál. Pohanské zvyky někde přetrvávaly ještě dlouho po přijetí křesťanství. „Zatím jde o hypotézy, které budeme společně s dalšími odborníky zkoumat,“ upozornil Dejmal. „Nicméně už teď je jasné, že jde minimálně z celorepublikového pohledu o skutečně vzácný nález,“ dodal.

Našli vědci zajaté vojáky nebo dokonce otroky?

Záhadou je, že kostry ležely na podloží vysypaném kamením. „Pracujeme proto s hypotézou, že sem byly dovezeny z Pohanska, kde lidé rozebrali již zaniklé hradisko. Celá hradba je jinak ze dřeva a hlíny,“ přemítá archeolog Dejmal.

Vědci se teď budou usnažit zjistit detaily, tedy pohlaví nebo věk mrtvých. „Podle genetického rozboru chceme také zjistit, jestli nešlo o příbuzné, jestli trvale žili zde, nebo pochází odjinud. V té době totiž bylo běžné otroctví. Je proto možné i to, že tito tři lidé mohli být třeba zotročenými válečnými zajatci, kteří posloužili jako oběti proto, aby zde stavba dlouho vydržela,“ naznačil další pokračování osudů tajemných koster archeolog Dejmal.

VIDEO: Unikátní nález hrobu ze starší doby bronzové u Vyškova.

Video
délka: 00:57.49

Unikátní nález hrobu ze starší doby bronzové u Vyškova