Středa 29. března 2023
Svátek slaví Taťána, zítra Arnošt
Oblačno, sněžení 4°C

Chudák Alexia (11)! Pyká za rozvodovou válku mámy a táty: Rozsudek rozkryl podivné vztahy rodičů

/
 • Alexia (11) musí kvůli rozvodové válce rodičů pobývat půl roku v krizovém centru. Pak ji podle rozsudku soudu čeká stěhování za otcem na Slovensko, matka se tomu brání.
  15. ledna 2020 ● 05:01

  Je to jedenáctiletá slečna, má své zájmy, kamarády, zázemí. Kvůli rozvodu rodičů, jejich sporům a nakonec rozhodnutí soudu se Alexii z Brněnska obrátil život vzhůru nohama. Za nic nemůže, přesto následky nese hlavně ona. Jak soud dospěl k rozhodnutí poslat ji do krizového centra? Blesk získal kompletní rozsudek. Kdo všechno zpečetil osud školačky?

 • 1.

  Neutrální půda

  Krajský soud v Brně se rozhodl řešit spor Alexiiných rodičů o její výchovu nezvykle. Dívka musí po dobu šesti měsíců zůstat v krizovém centru a kontakt s oběma rodiči má mít jednou týdně na tři hodiny, a to pod dozorem pracovníků »ústavu«.

  Jiný kontakt s nimi, po telefonu nebo elektronicky, je zakázaný. Pak má přejít do péče otce, který žije na Slovensku. Nahlédněme do odůvodnění rozsudku – kdo navrhl zavřít Alexii do ústavu a kdo nebyl proti takovému drastickému postupu?

  Alexia (11) je roztomilá dívenka.
  Autor: Rodina Alexie

 • 2.

  Nebát se táty

  Cílem pobytu Alexie v krizovém centru je, aby se narovnal vztah s otcem. Toho se teď údajně bojí, a za to podle soudu může matka. „Zcela selhala v roli rodiče v tom směru, že to byla právě ona, která svým chováním, přístupem k otci, postupně dosáhla stavu, kdy samotná nezletilá již odmítala kontakty a setkávání s otcem, projevujíc při tom značné obavy a strach ze setkání (který vyústil do somatizace),“ stojí v rozsudku. Somatizace znamená, že se psychická nepohoda projevuje tělesnými příznaky.

  Zahrada krizového centra. Zde mohou děti trávit volný čas.
  Autor: krizové centrum

 • 3.

  Kdo tento postup navrhl?

  Soud prvního stupně rozhodl o svěření Alexie do péče otci. V odvolání navrhl pobyt školačky v krizovém centru její opatrovník, kterým je v soudním řízení město Šlapanice. Podle něj má Alexie z otce strach kvůli působení matky. „Proto má opatrovník za to, že přímý přechod z péče matky do péče otce není v nejlepším zájmu nezletilé. Proto (navrhuje), aby odvolací soud změnil výrok rozsudku soudu prvního stupně tak, že nezletilá Alexie se svěřuje do péče otce s tím, že matka je povinna nezletilou Alexii předat do péče krizového centra, a otec je povinen strpět pobyt nezletilé v krizovém centru nejméně po dobu šesti měsíců,“ stojí v rozhodnutí.

  Pokud se rodiče soudí o dítě, je vždy určen opatrovník dítěte. Tím bývá OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí) nejbližší k místu trvalého pobytu dítěte.

  Alexia měla z dárků velkou radost, aspoň dočasně zapomněla na to, co ji v nejbližší době čeká.
  Autor: Hynek Zdeněk

 • 4.

  Matka s umístěním souhlasila?!

  S umístění Alexie do »ústavu« podle rozsudku souhlasila i advokátka matky. „S tímto návrhem souhlasil u jednání odvolacího soudu jak otec, tak i právní zástupkyně matky, tato však s tou výhradou, že pokud běží o řešení výchovy, tak zde nesouhlasila s tím, aby byla nezletilá následně svěřena do péče otce. Nezletilá uvedené zařízení zná, třikrát zde proběhlo asistované setkání s otcem, poznala se též s pracovníky toho centra a jeho vybavením,“ konstatoval soud.

  Blesku právní zástupkyně matky Helena Morozová napsala, co u soudu uvedla: „Připouštíme, že nezletilá by mohla být, a to pouze dočasně, svěřena do péče krizového centra s tím, že tam by setrvala do té doby, než by se vztahy mezi účastníky zlepšily.“ Chtěli jsme znát i vyjádření otce, ten otázky nechal bez komentáře.

  Alexia (11) pro proud slz místy zřejmě ani moc neviděla.
  Autor: Hynek Zdeněk

 • 5.

  Jak to okomentoval otec?

  Takto soud popsal vyjádření otce Alexie: „Matka neakceptovala opakované poučení ze strany soudů, dlouhodobě, permanentně a trvale bránila a i nadále brání otci v řádném styku s dcerou, kdy nikdy nerespektovala a nikdy respektovat nebude ani nařízené předběžného opatření ze dne 28. 5. 2018 Krajským soudem v Brně (otec se měl s dcerou setkat každý sudý týden v sobotu od 9:00 do 18:00, pozn. red). Procestoval mnoho tisíců kilometrů za svojí dcerou, ale nikdy se řádný kontakt ve smyslu předběžného opatření neuskutečnil.“

  * „Jednoznačně vnímá jako účelové průtahy ze strany matky, kde matka svoje odvolání ani neodůvodní ve lhůtě a využívá tak procesní instrumenty, což má za následek jediné, a to je velmi zlý vliv na nezletilou, a proto má za to, že by měl soud jednat v zájmu nezletilé velmi rychle.“

  Oslava 11. narozenin Alexie, když je slavila na podzim 2019 se svými spolužačkami.
  Autor: archiv rodiny

 • 6.

  ...a co napsala matka?

  Soud v usnesení o odvolání matky: „Uvedla, že se snaží nezletilou na styk s otcem vždy připravit, řádně ji obleče, otci předá, následně však sama nezletilá odmítá s otcem odejít, kdy mu říká, že s ním nikam jít nechce. Otec se pak sám nesnaží vztah s nezletilou navázat, vždy si ji jen natáčí na video a táže se jí na otázky, které jsou nezletilé nepříjemné.“

  *„Najednou by si měla (Alexia - pozn. red.) zvyknout na otce, jeho bývalou manželku a dva dospívající bratry, tedy nejméně tři osoby, se kterými ji nevážou žádné vazby a vůbec tyto osoby nezná. Nevlastní bratry dokonce nikdy neviděla. S těmito osobami by měla sdílet jednu domácnost a pravděpodobně s nevlastními bratry i jeden pokoj. Navíc bude nucena začít žít ve státě, který je sice s českým státem podobný, gramatika a jednotlivé jazykové výrazy jsou však zcela odlišné.“

  * Soud popsal, že matka požadovala doplnění posudku soudní znalkyní Jaroslavou Chudobovou. „Právní zástupce matky telefonicky kontaktoval PhDr. Chudobovou s dotazem, zda by byla schopna říct, jaký dopad může mít do psychiky nezletilé její okamžité svěření do péče otce. Znalkyně na to právnímu zástupci matky sdělila, že dle jejího názoru s ohledem na psychiku nezletilé toto doporučit nemůže, kdy uvedla, že by nezletilá v důsledku změny mohla propadat depresím, mohly by se u ní objevit sebevražedné sklony či poruchy příjmu potravy.“

  Poslední objetí Alexie (11) s mámou Ajkou (44).
  Autor: Hynek Zdeněk

 • 7.

  Rodiče se nedokáží domluvit

  Soud kritizoval vztah obou rodičů Alexie, který označil za silně problematický. „Dosud se nedokázali přenést přes své spory v minulosti a na sebe v průběhu soudního řízení vzájemně útočí a neustále se snaží řešit formou soudních řízení všechny vzájemné neshody,“ shrnuje. Více ale kritizuje matku: „Pokud je nezletilá v psychickém stavu, ve kterém se nachází, jedná se o důsledek dosavadní výchovy matky.“

  Naopak otce chválí: „Je to právě otec, kdo je (Alexii, pozn. red.) schopen zajistit stabilnější, vyváženější a klidnější rodinné prostředí. Otec se velmi snaží, stykům s nezletilou je ochoten podřídit téměř vše, jako dlouhé cestování za nezletilou a s tím spojené vysoké náklady, nechyběl ani u jednoho styku, ani u jednoho soudního jednání.“

  Za neumožnění styků otce s dcerou byla matce v roce 2018 uložena pokuta 15 000 Kč. Matka ji podle soudu nezaplatila.

  Alexia (11) se svou mámou Ajkou (42) na Silvestra spolu doma
  Autor: Rodina Alexie

 • 8.

  Co o rodičích řekli znalci?

  * „Otec se podrobil důkladnému znaleckému zkoumání, ze kterého vyšel jako plně důvěryhodný, klidný, emočně stabilní, neagresivní a nekonfliktní člověk.“

  Jak znalci, tak i soudce v průběhu líčení jasně zdůraznili, že je Alexia silně vázána na matku. Podle rozsudku přesto nemá zaručeno, že se po umístění na Slovensko bude s ní moci vůbec stýkat. „O styku nezletilé s matkou od 1. 7. 2020 je předčasné rozhodovat. Soud je toho názoru, že otec umožní matce styk s nezletilou. Po proběhlém soudním řízení si je plně vědom umožnit styky a nebránit jim,“ stojí v usnesení.

  * „Osobnost matky byla vyhodnocena sice jako nadprůměrně intelektuálně disponovaná, nicméně afektivně labilní, se zvýšenou potřebou obdivu a uznání, zvýšeně senzitivní, infantilní, psychosociálně nezralá, neustále se zabývající jídlem s epizodami přejídání s následným zvracením.“

  Video
  délka: 04:02.73
  Video se připravuje ...

  Ajka (44) mluví o umístění Alexie (11) do krizového centra v Brně. Hynek Zdeněk, blesk.cz

 • 9.

  Další rozvod a boj o dítě

  V odůvodnění rozsudku okomentoval soud, proč je Alexia dítě v ohrožení, zmínil další rozvod matky a vyjádřil se k tomu, zda by mohla žákyně 5. třídy začít chodit do školy na Slovensku.

  * „Bylo nadevší pochybnost prokázáno, že otec dokáže péči o nezletilou zajistit řádně. Pokud soudní znalkyně PhDr. Chudobová dospěla k závěru, že nezletilá Alexia je dítě v ohrožení, pak se jedná o dlouhodobé působení matky na dítě. Není zde pak žádný důvod, pro který by měla mít nezletilá Alexia strach a obavy ze svého otce. Naopak je to právě otec, kdo jí je schopen zajistit stabilnější, vyváženější a klidnější rodinné prostředí. Matka aktuálně prochází dalším rozvodovým řízením se svým dosavadním partnerem. Situace je mezi partnery opět značně vyhrocená, dle listin založených ve spise má pan (vzhledem k ochraně osobních údajů neuvádíme jméno, pozn. red.) stejnou právní zástupkyni jako pan (otec Alexie) a též se domáhá styku se svojí dcerou, kterému matka také brání.“

  * „Nezletilá Alexia se narodila na Slovensku, její oba rodiče jsou Slováci, na Slovensku žili do jejích dvou let. Její babička je Slovenka. Není tedy pravdou, že by Alexia ke slovenskému jazyku či kultuře neměla blízko. Je to velmi chytrá a nadaná dívka, má vynikající prospěch, a proto se dá jen pozitivně očekávat, že velmi rychle dožene případné rozdíly mezi češtinou a slovenštinou.“ Alexia se sourozenci a matkou žije ale již devět let v Česku, kde také chodí do školy.

  Alexia křečovitě svírala ucho fialového kufříku. Jak řekla Blesku, má v něm vzpomínky na dobu, kdy jí bylo dobře.
  Autor: Hynek Zdeněk

 • 10.

  K čemu to všechno bude?

  Všechna opatření mohou prozatím stejně přijít vniveč. K tomu, aby si otec Alexii mohl odvézt na Slovensko, totiž musí získat souhlas matky. „Pokud otec nezíská souhlas matky, může se obrátit na soud. Ten bude rozhodovat v zájmu dítěte,“ nastínil další možný postup renomovaný pražský advokát Jan Černý.

  Alexia (11, uprostřed) se svou rodinou, zleva bratr Filip (14), matka Ajka (41), sestra Ajka (3) a sestra Dominika (16)
  Autor: Hynek Zdeněk

Diskuse k článku Přidat názor
Počet komentářů: 48

obessenalucerne: Dopis od Benešové není tajný, viz foto hlavičky dopisu. Vím, jak vypadají materiály s různým stupněm utajení, to jen plesk má lživé nadpisy a buď z nás dělá blbce nebo je sám ....

(15. 01. 2020 23:38)

kupredu-leva: Má jen toto jedno dítě a ženatý byl poprvé. Jenže to slepice nechtějí slyšet, proto se to nepíše.

(15. 01. 2020 19:44)

zlataa: Proč se nikde neuvádí kolik má dětí otec, kolikrát byl ženatý a jaký je jeho zdravotní stav?

(15. 01. 2020 17:28)

zlataa: Ale jenom na chvíli při návštěvě otce, to je snad rozdíl. Půl roku je strašně moc.

(15. 01. 2020 13:06)

kupredu-leva: Jaké psychické následky? Vždyť tam už byla několikrát!

(15. 01. 2020 12:21)
Zobrazit celou diskusi
Články odjinud
VYHLEDAT VÝSLEDKY Načítám
Video se připravuje ...
ČLÁNKY ODJINUD

Dnešní horoskopy