„Objevily se při těžbě štěrkopísku mezi vídeňským a bratislavským mostem v Břeclavi,“ řekl David Mahovský z břeclavské radnice.

Na fragmenty člunu se okamžitě vrhnou odborníci. Podle archeologa Libora Kalčíka (35) z břeclavského muzea jde totiž o skutečný unikát. „Na řece Dyji nebyl žádný podobný nález doposud zdokumentovaný. V posledních dvaceti letech se navíc podobná loď v Česku nikde nenašla,“ vysvětluje nadšeně archeolog.

Zdokumentovaných nálezů ručně dlabaných člunů, které pocházejí z dob od střední doby kamenné do středověku, je přitom v Česku jen několik málo desítek. 

Středověká, římská , možná i starší 

Třímetrový dobře zachovalý fragment, na kterém je patrné žebro lodi, které pravděpodobně oddělovalo prostor pro náklad, teď čeká na konzervaci.

Loď nebude podle archeologů mladšího data, než z období středověku. „Fragmenty lodi mohou klidně pocházet z doby římské nebo z raného středověku. Přesné určení doby vzniku může napomoci mimo jiné i k dotvoření obrazu o splavnosti Dyje,“ řekl Kalčík.

Podle něj by mohlo dokonce jít i o nález starý tisíce let. Nejstarší nalezené lodě tohoto typu, o kterých ví, jsou totiž z období 6 500 let př. n. l.

Mohla měřit i 10 metrů

Celá loď mohla být podle prvotních odhadů dlouhá i deset metrů. Její přesné stáří určí analýza dřeva pomocí radiokarbonové metody a dendrochronologie. To může trvat i několik měsíců.

Po určení stáří fragmentů a jejich konzervaci by se mohly stát součástí expozice na Pohansku. Počítá se také s dotvořením vizualizace celé lodi.

VIDEO: Unikátní nález hrobu ze starší doby bronzové u Vyškova.

Video
délka: 00:57

Unikátní nález hrobu ze starší doby bronzové u Vyškova