„Technický stav pavilonu je špatný. Přízemí není kvůli nedostatečné hydroizolaci takřka vůbec možné využívat. Je přitom zřejmé, že kvalita prostředí může mít pro psychiatrické pacienty přímý vliv na úspěšnost léčby,“ vysvětlil mluvčí FN Brno Pavel Žára.

Nemocnice plánuje kliniku rozšířit o dvojici nízkopodlažních budov a tu současnou rekonstruovat. Vznikne přímá vazba na park, který je součástí plánované investice.

„V případě psychiatrické péče hraje možnost využití exteriéru významnou roli, což se ve značné míře promítá do celkové koncepce uspořádání stavby a jejího provázání s parkovými a terénními úpravami,“ upřesnil Žára.

Náklady na modernizaci vyčíslila nemocnice na téměř 580 milionů korun. „Z toho 85 % nákladů pokryjí prostředky z EU a 15 % z ministerstva zdravotnictví. Stavební povolení už máme, nyní vybíráme zhotovitele,“ doplnil mluvčí nemocnice.

VIDEO: FN Brno nedávno představila novinářům, jak se zpracovává a uchovává lidská krev. Je k tomu potřeba hodně technologických kroků.

Video
délka: 02:26

Zpracovat a uchovat lidskou krev není snadné, vyžaduje doslova alchymii Hynek Zdeněk, blesk.cz