Rutinní záchranný výzkum v průmyslové zóně na okraji Vyškova trval jen několik dnů a skončil naprostou senzací! Vědkyně spolu se svým týmem nevěřila vlastním očím. V odkryté sídlištní jámě z doby bronzové, která posloužila jako hrob, objímala ležící žena malé dítě. Téměř čtyři tisíce let!

„Něco podobného jsem za 27 let praxe ještě neviděla. Žena měla jednu ruku položenou pod zadečkem dítěte, na druhé spočívala jeho hlava. Byl to citově nesmírně silný výjev,“ svěřila archeoložka.

Proč je to unikát?

Podobné pohřby jsou z doby před třemi a více tisíci lety známé, nikdo ale ještě nespatřil tak dojemný obraz. „Těla dospělých a dětí byla v hrobech vesměs uložena na zádech nebo dokonce pohozena,“ upozornila Mikulková. Jisté je, že pohřeb pozůstalí pečlivě naaranžovali.

„Žena je do jámy podivně napasovaná. Není vyloučeno, že původně ji pohřbili v polosedě se skrčenýma nohama a postupně se její tělo i s dítětem v náručí sesouvalo,“ přemítá archeoložka a přidává vzpomínku na jiný případ, který jí dodnes vrtá hlavou.

Video
délka: 00:57

Unikátní nález hrobu ze starší doby bronzové u Vyškova 

„U Vyškova jsme kdysi odkryli zásobní jámu, ve které byl uložený velký pes a pouze hlava dítěte. Proč, zůstává záhadou. Jsou tajemství, která zůstanou nejspíš neobjasněna,“ dodává Blanka Mikulková.

Teď je na řadě antropolog

Neobvyklý nález nastolil řadu dalších otazníků. Jak stará byla žena, zda šlo o matku či babičku, proč došlo k úmrtí... Většinu z nich může zodpovědět antropolog. Kosti omyje vodou, ošetří jemným zubním kartáčkem a seskládá jako skládačku zpět do podoby kostry z hrobu. A bude je pečlivě zkoumat. Vědecká práce Blanky Mikulkové o unikátním nálezu u Vyškova zcela určitě coby třešnička na dortu zamíří do domácích a zahraničních odborných publikací.

Život lidí v době bronzové...

V této době už lidé doma chovali kachny, slepice a kočky, na severu Evropy soby. Vyráběli bronzové nástroje, šperky, různé skleněné korálky. Jako platidlo používali hřivny. Nešlo o peníze, ale o bronzové tyčinky.

Průměrný věk člověka v době bronzové se pohyboval podle vědců kolem 30 let. Kdo dosáhl čtyřicítky, byl už považován za úctyhodného kmeta.

... smrt a pohřbívání

V tzv. starší době bronzové, kam spadá nález z Vyškova, převažovalo uložení mrtvoly ve skrčené podobě. Většina hrobů byla malých, mrtvolu do nich doslova namačkali. Známy jsou i velké hrobky o rozměrech 2x3 metry určené pro bohatší vrstvu. Pro majetné se vyráběly i dřevěné rakve vydlabané z kmenů stromů.

Už v té době nebyli vykradači hrobů nic neobvyklého. Až 90 procent hrobů bylo vybráno už v té době, upozorňuje archeoložka Blanka Mikulková. Zloději šli po kovech a cennostech umístěných především na hrudích nebožtíků.

Fotogalerie
12 fotografií