Ženu a dítě lidé ve druhém tisíciletí před naším letopočtem uložili do hrobu v podobě takzvané sídlištní jámy velice pietně. Jejich hrob byl naaranžovaný, což v té době nebylo vůbec obvyklé. „Úplně jsme na to s kolegy zírali,“ řekla Blanka Mikulková z Ústavu archeologické památkové péče.

V objetí i po smrti

Pohřby rodičů s dětmi ze starší doby bronzové nejsou výjimečné, ale děti bývají v hrobech často pohozené. Objev u Vyškova se zásadně odlišuje, protože žena dítě objímá v náručí.

„Hlavy mají u sebe, je v tom neuvěřitelná až zvláštní pieta. Na Moravě nevím o podobném nálezu,“ netajila údiv archeoložka. Odborníci kostry z hrobu vyjmuli, nyní je bude zkoumat antropolog. Měl by zjistit věk dítěte a ženy, jejich výšku a případně jejich nemoci.

„Zabývat se budou také tím, jak byla žena ve skrčené podobě do hrobu uložena. Možná půjde poznat, zda nezemřeli násilnou smrtí,“ uvedla archeoložka.

Hrob je prakticky bez další výbavy. „U sebe měli jen pár střípečků keramiky a dva kousky kamenné štípané industrie. Dali si neuvěřitelnou práci s naaranžováním do hrobu,“ uvedla Mikulková.

VIDEO: Nález historického pokladu na Slovensku.

Video
délka: 02:37

Slovensko si na svůj seznam může připsat historický poklad. Joj