Archeologové objevili 25 zahloubených sídlištních objektů. V jednom z nich spočívala na dně kostra padesátiletého muže, ve druhém byl zasypán asi pětatřicetiletý muž spolu s tříletým dítětem. Muž s dítětem měli v hrobě pohřební výbavu, konkrétně dva hrnky.

„Neobvyklá poloha dospělého opírajícího se původně o stěnu jámy evokuje zasypání jeho těla přímo v místě skonu. Spolu se schouleným dětským tělíčkem a dvěma přiloženými nádobkami naskytl tento objekt obraz tragické události, která tehdejší obyvatele lokality téměř před čtyřmi tisíciletími postihla a dosti emotivně působí vlastně i dnes,“ uvedl archeolog Ivan Čižmář.

Hroby jsou z doby takzvané únětické kultury, tedy starší doby bronzové. Našly je při výstavbě nákupního centra na severozápadním okraji Šlapanic.

Únětická kultura se začala formovat v jihovýchodním cípu svého budoucího rozšíření na jižní Moravě a Dolním Rakousku na základě starších kultur. Pohřebiště patří k hlavním charakteristickým prvkům únětické kultury. Dalším jsou zásobní jámy na obilí.