Archeologické výzkumy trvají už přibližně měsíc. Za tu dobu se v bádané oblasti, která měří přibližně 200 metrů a je 30 metrů široká, podařilo nastřádat už 50 beden nalezených artefaktů. „Není se čemu divit,“ upozorňuje na vysvětlenou Martin Vyšohlíd, „většina území České republiky je územím s archeologickými nálezy. V centru Prahy, kde byla hustá zástavba, to platí dvojnásob.“

Kachle, nádoby i růžence

Na archeologických vykopávkách pracuje od rána až do večera okolo 50 brigádníků. Většina z nich nemá s odbornou archeologií nic společného a pouze provádí výkopové a povrchové práce. Najdou se tu ovšem i někteří studenti archeologie. Na jejich práci pak dohlíží technici a všehovšudy dva archeologové, kteří nalezené artefakty zkoumají a třídí. Práce probíhají za pomocí těžké techniky i drobné ruční činnosti.

Video
délka: 00:13.00

Takto vypadají archeologické vykopávky u Masarykova nádraží. David Zima

Nejčastěji terénní pracovníci narazí na základy různých stavení. Vyjma nich ale nacházejí i malé předměty. „Nejvíce nalézáme různé kamnové kachle, nádoby nebo drobné předměty jako třeba růžence,“ přibližuje Martin Vyšohlíd, který se před více než 10 lety podílel i na vykopávkách v místech dnešního Palladia.

I proto může vykopávky srovnávat. „Současný výzkum je bezesporu menší jak do rozlohy, tak i do hloubky. I tak nás ovšem překvapuje četností pozůstatků, které jsme nalezli.“

Výzkumná práce zabere roky

Předpokládaný konec terénních archeologických prací, které na zakázku Investiční skupiny Penta provádí společnost Archaia Praha, je odhadován k jaru 2018. Pracovat by se mělo i přes zimu, a to pod speciálním osvětleným a vytápěným stanem. Vyjma silných dešťů se pracuje i nyní za současných nízkých teplot nebo jiných nepřízní počasí. Samotný archeologický výzkum však na jaře neskončí.

„Až dokončíme vykopávky, bude třeba získaná data zpracovat. Artefakty se vytřídí, vyčistí, zakonzervují,“ vysvětluje Martin Vyšohlíd, „a pokud odkryjeme dobře zachované sklepy, je možné, že je budeme i skenovat ve formátu 3D.“ Ani tím jeho práce neskončí.
Video
délka: 00:10.61

Průběh archeologického výzkumu u Masarykova nádraží David Zima

K některým artefaktům přistoupí archeozoologové, k jiným archeobotanici. Ti budou zkoumat přítomnost živočišných a rostlinných pozůstatků, které by nám měly pomoci odhadnout například jídelníček lidí, kteří tu žili.“ Celkový archeologický výzkum by tak měl zabrat zhruba 2 roky. Mezitím však už na místě, které dnes více než cokoliv jiného připomíná rozoranou díru, budou stavební stroje budovat komplex od světoznámé architektky Zahy Hadid za miliardy korun.
Fotogalerie
23 fotografií