Kromě Dietrichsteinského paláce zpřístupnilo muzeum bezplatně Památník Leoše Janáčka, pavilon Anthropos, Biskupský dvůr, Palác šlechtičen nebo Památník Bible kralické v Kralicích nad Oslavou. K tomu všemu připravilo bohatý doprovodný program pro dospělé i děti.

„Na Zelném trhu čekalo na zájemce rýžování zlata, poznávání obrazů Zdeňka Buriana či hledání kosterních pozůstatků zvířat poslední doby ledové,“ uvedla náměstkyně ředitele muzea Eva Pánková. A komu to nestačilo, mohl si vyrazit pamětní minci, prozkoumat uniformy od středověku po současnost a vyfotit se ve fotokoutku s divadelními rekvizitami.

Na návštěvníky čekala i čerstvě dokončená výstava Chvála sběratelství, která představí fenomén vedoucí ke vzniku kabinetu kuriozit nebo přírodnin. „Představí 200 let muzea, jak se vyvíjelo a měnilo. Je to návrat ke kořenům, co stálo na počátku paměťových institucí," podtrhl ředitel Moravského zemského muzea Jiří Mitáček.

Zajímavá sběratelská všehochuť v držení muzea nabídla pohled na dvouhlavé tele, dinosauří vejce, titulní stránku opery skladatele Leoše Janáčka Věc Makropulos, zlaté poklady Velkomoravské říše nebo pluh, kterým kdysi skutečně oral císař Josef II.

Pokud někoho z návštěvníků pestrá nabídka sbírek zmohla, mohl si na Zelném trhu poslechnout swingový orchestr nebo rockovou skupinu Tibet.

Video: Moravské zemské muzeum letos při výročí svého založení nabídlo i botanické kuriozity

Video
délka: 01:35.08

Svatava Kubešová z Moravského zemského muzea komentuje český překlad Mattioliho herbáře z 16.století Zdeněk Matyáš

Fotogalerie
23 fotografií