Shodou okolností byli nedaleko pracovníci České inspekce životního prostředí (ČIŽP), kteří hnízda uvolnili. Případem se zabývá policie. „Kvůli šetření jiného případu byli naši inspektoři zcela náhodou nedaleko. Když se o tomto neuvěřitelném barbarství dozvěděli, mohli okamžitě zasáhnout. Ihned začali s odstraňováním montážní pěny a uvolňováním vletových otvorů,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

„Kolonii vlh se pachatel pokusil vyhladit v jejich nejcitlivějším možném období - v době hnízdění. Ptáci uvěznění v norách tak byli odsouzeni k pomalému umírání na svých hnízdech. Pokud samice prožila něco takového, rozhodně vajíčka nezahřívala a už se k nim ani nevrátí, i kdyby toto strádání přežila,“ konstatoval Zdeněk Vermouzek, ředitel České společnosti ornitologické.

Hnízdní nory budou ornitologové dále pravidelně sledovat. Pokud nebude prokázán trestný čin, mohou inspektoři zahájit správní řízení podle zákona na ochranu přírody. Za škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněného druhu lze uložit fyzické osobě pokutu až 100 tisíc korun, právnické nebo podnikající fyzické osobě až jeden milion.

Vlha pestrá patří mezi silně ohrožené druhy živočichů. Ornitologové odhadují, že v Česku hnízdí 800 až 1000 párů, a to především na jižní a jihovýchodní Moravě. Hnízdo si vlha pestrá staví na konci nory, kterou buduje v písčitých nebo hlinitých přírodních stěnách.

Fotogalerie
5 fotografií