Návrhová část plánu vychází především ze schválené Vize mobility, která odhaduje vývoj  v oblasti dopravy pro roky 2030 a 2050. „Mobilita se týká nás všech. Každý z nás ráno musíme vstát a dopravit se do práce, odvést děti do škol, školky, jít nakoupit, nebo na výlet. Všichni vnímáme, že město je tak nějak celkově přecpané dopravou,“ uvedl náměstek primátora pro oblast dopravy Matěj Hollan.

 

Cílem dokumentu je řešit významné dopravní tahy v podobě velkého městského okruhu a radiál a obchvatů, ale také nabídnout lidem možnost se do práce dostat městskou hromadnou dopravou, na kole, nebo dokonce pěšky. „Je to na každém, jakou možnost si zvolí. Jako město musíme lidem dát možnost si vybrat,“ dodal náměstek.

Zveřejněním návrhové části Plánu mobility je zahájen proces projednávání. Připomínky k návrhové části je možné zaslat e-mailem na adresu: info@mobilitabrno.cz nebo poštou na adresu Odbor dopravy MMB, Referát městské mobility, Kounicova 67, 601 67 Brno. Uzávěrka je 30. dubna.

V rámci projednání Plánu mobility se také uskuteční veřejná diskuse 7. března od 17 hodin v Sále Otakara Motejla v Kanceláři veřejného ochránce práv.  Na tuto diskusi naváže jednání pracovních skupin Plánu mobility, které bude na pořadu již 9. března opět v sálech Kanceláře veřejného ochránce práv.

Více informací najdete na webových stránkách Plánu mobility ZDE