Pro přípravu výstavy spojili síly pedagogové a studenti Ústavu pomocných věd historických Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a pracovníci Moravského zemského archivu. Písemnosti pocházejí z brtnického archivu Collaltů, který je od roku 1907 uložen právě v Moravském zemském archivu.

„Po zničení hlavního rodového archivu na hradě San Salvatore během první světové války představuje tato sbírka hlavní zdroj informací o dějinách rodu," uvedl Petr Elbel, vedoucí Ústavu pomocných věd historických a archivnictví.

Po Bílé hoře koupili Brtnici

Původně italský rod Collalto se významně zapsal do dějin vesnic a měst na jižní Moravě a na Vysočině. Collaltové po porážce stavovského povstání v roce 1620 koupili brtnické panství nedaleko Jihlavy. Později se usadili například v Uherčicích na Znojemsku a v Brtnici založili paulánský klášter.

Další informace o Collaltech přinášejí listiny ze Státního okresního archivu v Rokycanech, které se na české území dostaly za první světové války z původního zničeného archivu rodiny.

Legenda o unikátu ve vojenské botě

„Přinesl je k nám pravděpodobně někdo z vojáků. Existuje dokonce legenda, že právě nejvzácnější dokument z roku 994, listinu Oty III. pro Rambalda II., měl voják uloženou v botě, protože jsou na ní fialové stopy odpovídající barvě vojenských onucí," přidal zajímavost Elbel.

Na výstavě bude kopie cenné písemnosti, originál se vzhledem ke stáří a stavu nevystavuje.

Nechybí listiny Karla IV. i papežů

Prezentované materiály jsou unikátní tím, že dokládají 1000 let historie rodu. Jeho potomci v Itálii dodnes žijí na stejném území a na výstavu do Brna by také měli dorazit.

Návštěvníci se mohou těšit na originální listiny a dopisy římských císařů a císařoven včetně Karla IV. a Elišky Pomořanské, papežů a kardinálů, francouzských a španělských králů, ale také na dobové rodokmeny.

Výstava bude přístupná veřejnosti do 9. března, od úterý do soboty od 10 do 18 hodin.

Video: Moravský zemský archiv představil už loni řadu středověkých tisků 

Video
délka: 02:32.37

Tomáš Černušák, autor scénáře loňské unikátní výstavy středověkých tisků v Moravském zemském archivu.