Výstavba říční sauny, kterou předložil spolek Sauny třpyt, má oživit břehy řeky využívané zatím hlavně vodáky a majiteli zahradních chatek na březích. Magistrát plánuje vystavět na Svratce i plovoucí molo. To bude mít ve veřejně přístupném areálu Veslařského klubu v Jundrově dvě nástupní plošiny.

Zpřístupní tak řeku široké veřejnosti. Díky multifunkčnosti jej bude možné využívat po celou sezonu. Jednou z akcí, pro které molo poslouží, je také obnovená tradice závodu osmiveslic, jehož historie sahá až do roku 1937. Na projektu se finančně podílí i městská část.

Projekt plovoucího mola obdržel dotaci 500 tisíc korun. Říční saunu podpoří město 400 tisíci. „Hlavním důvodem vypsání dotačního programu na oživení Svratky byl jakýsi dluh města vůči tomuto dlouho zanedbávanému prostoru,“ vysvětlil plány magistrátu náměstek primátora Martin Ander (Zelení).