Stavbaři zde do konce roku dokončí třípatrové podzemní garáže s kapacitou 191 míst. Nad nimi pak bude Janáčkovo kulturní centrum s koncertním sálem pro Filharmonii Brno.

 „Z bezpečnostních důvodů na staveništi může být maximálně čtyřicet návštěvníků,“ uvedla Kateřina Konečná, mluvčí projektu Sál pro Brno. Zájemci se proto musí hlásit na e-mail konecna@salprobrno.cz. Zájem o prohlídky převyšuje bezpečnou kapacitu.

Při minulé prohlídce byly ve foyer Besedního domu k vidění i výsledky archeologického průzkumu. Archeologové se tu prokopali až do 14. století. Našli například středověký poutní odznak.

První etapa stavby, která letos skončí, byla zahájena poklepem základního kamene 9. února 2015. Po demolicích ve vnitrobloku činžovních domů byl proveden hydrogeologický a archeologický průzkum. Začátkem loňského roku začala stavba třípatrových podzemních garáží s kapacitou 191 stání.

Po ní bude následovat stavba vlastního koncertního sálu, pro nějž je již hotov návrh vnější architektonické podoby.

Vnitřní část navrhne špičkový tým odborníků na akustiku. Ve výběrovém řízení se rozhodne mezi japonskou společností Nagata Acoustic nebo americkými Ove Arup Partners. Sál v hodnotě 1,3 miliardy korun budou financovat město Brno, Jihomoravský kraj a stát prostřednictvím ministerstva kultury.

Fotogalerie
5 fotografií