„Rozhodně nám nejde o velebení Napoleona Bonaparte, ale i připomenutí historické události, která předcházela bitvě u Slavkova,“ řekl pořadatel podniku Napoleon v Brně Libor Opleštil.

Akce, kterou loni navštívilo 5 tisíc lidí, začne v 17 hodin před Místodržitelským palácem a pokračovat bude v rychlém sledu. Představí ve videoprojekci císaře Napoleona a jeho tažení Evropou, následovat bude historický průvod městem, kejklířské vystoupení, předání symbolických klíčů od města a další související akce, které budou trvat až do 21 hodin.