Zapojení do výzvy ministerstva schválili krajští radní. Podpora se vztahuje na děti ve věku od tří do 15 let, které navštěvují mateřskou a základní školu nebo víceleté gymnázium.

„Podmínkou je, že tyto děti žijí ve společné domácnosti, která se nachází v hmotné nouzi v souvislém období minimálně tří měsíců,“ uvedla mluvčí kraje Monika Brindzáková. Podle ní musí tedy zákonný zástupce dítěte pobírat dávky v hmotné nouzi. Na projekt má kraj připraveno 10,5 milionu.

O zapojení do projektu rozhodla krajská rada. „Reagujeme tím na zvyšující se počet dětí, které ve školách neobědvají, protože úhrada obědů je pro jejich rodiče příliš velkým zásahem do rodinného rozpočtu. Stejně jako v předcházejících výzvách jsou žadatelem kraje, které do svých projektů zapojí školy coby partnery projektů,“ dodala Brindzáková.

Školy mají podle ní nastavené i kontrolní mechanismy, aby někdo pomoc nezneužíval. Partnerem projektu jsou i úřady práce, které evidují informace o tom, který zákonný zástupce pobírá dávky v hmotné nouzi.

VIDEO: „Děti utíkaly ze školy a nakupovaly ve večerce.“ Jak změnila pamlsková vyhláška školní bufet?

Video
délka: 02:05.45
Video se připravuje ...

„Děti utíkaly ze školy a nakupovaly ve večerce.“ Jak změnila pamlsková vyhláška školní bufet? David Budai, Petr Soukup, Blesk TV