„Z kasičky na milodary věřících si za pomoci magnetu připevněném na drátu vytahoval mince. Když se v kasičce nacházely bankovky, vyměnil magnet na drátu za lepící pásku,“ popsal způsob okrádání farníků policista David Chaloupka.

Drzému a mazanému darebákovi nějakou dobu krádeže procházely. Když si zloděje všimli sami modlící se farníci, většinou chlapa vyhnali, ale krádeže policii neoznámili.

Video
délka: 00:27.14

Neznaboh vytahoval drátem peníze z kostelní kasičky. PČR

Zlom nastal v okamžiku, kdy zloděj fyzicky napadl ženu, která jej viděla při krádeži a napomenula ho. O případ se začali zajímat kriminalisté, při prověřování okolností napadení pak zjistili i agresorův pravý důvod návštěv kostela.

„Mimo napadení ženy se tak bude před soudem zodpovídat i z krádeží peněz z kasičky,“ řekl policista Chaloupka. Ať už bude trest jakýkoliv, peklo jej však po smrti určitě čeká v každém případě.

V souvislosti s tímto případem policie upozorňuje, že kvůli vlastní bezpečnosti je vhodnější při podobných situacích přivolat policii, než se snažit situaci řešit osobně. „V případě vyhrocení situace a ohrožení totiž v kostele nemusí být nikdo další, kdo by mohl přispěchat na pomoc,“ upozornil policista.