Od začátku kuřimské kauzy uplynulo deset let, případ otřásl Českem. Jak jej dnes s odstupem desetiletí vnímáte vy?

Rozsahem se z mého pohledu rozhodně počítá mezi ty větší. Jsem vděčný, že jsem mohl být profesně toho účasten. Vždy ale platí a to nejen v tomto případě: Z každého řízení se poučit, jít dál a pracovat lépe.

Jak jste se k obhajobě Kláry Mauerové dostal?

Klientka mě požádala o zastupování.

Rozmýšlel jste se, zda to vzít?

To dělám vždy. V tomto případě se ale s odstupem času nejsem schopen k nějakým podrobnostem vyjádřit.

VIDEO: Právník Machourek na videu z roku 2013 informoval, že chlapci za svou matkou dochází do vězení.
Video
délka: 00:28.44
480p 360p 240p

Děti navštěvují matku ve vězení Ondřej Požár

Jak náročná byla příprava obhajoby, zabralo vám to veškerý čas?

Český advokát zpravidla nefunguje tak, že se věnuje jediné kauze, tak jak to vidíte v amerických filmech. Případů máte vždy víc. Je problémem každého advokáta, jak si svůj čas a energii uspořádá. Zásada je pořád stejná - každé jednotlivé kauze se věnovat tak, jak advokát nejlépe dovede. Každému klientovi musíte právní službu poskytnout v rozsahu, který je potřebný. To se týkalo i případu Kláry Maurerové. Nepopírám, že ta věc byla náročná i co do počtu materiálů, které musíte prostudovat.

Kolik stran materiálu během obhajoby jste tedy prošel?

Určitě – i kvůli rozsahu kauzy - nešlo o stovky, ale spíše tisíce stran.

Jak jste vnímal svou klientku, míněno, zda jste ji viděl jako oběť, zmanipulovanou osobu či člověka, který nedokáže pochopit, co se kolem něj odehrává, čeho byl součástí.

Obhájce je vždy povinen hledat cestu, která je pro jeho klienta co nejpříznivější. V průběhu vyšetřování se ukázalo, že moje klientka skutečně byla svým okolím zmanipulovaná. Ke stejnému závěru došly i soudy prvního a druhého stupně.

Litovala Klára toho, co se stalo?

V tom vás mohu odkázat na rozsudek, ve kterém jsou podání jednotlivých účastníků shrnuty. V čemkoliv dalším bych prolamoval advokátní tajemství a to bych rozhodně nechtěl.

S odstupem 10 let – co vás na kuřimské kauze nejvíc upoutalo? Míněno nejen coby advokáta, ale i z hlediska lidského rozměru?

Jak dalece lze zmanipulovat člověka, který je plně svéprávný a dospělý.

VIDEO: O opatrovnictví Jakuba a Ondřeje usilovali jejich prarodiče - rodiče odsouzených tyranek Kláry a Kateřiny Mauerových.
Video
délka: 01:30.03
360p 240p

Babička promluvila o bratrech z kauzy Kuřim Ondřej Požár

Jak jste se vyrovnal se záplavou stále nových a nových informací o tom, co tato kauza obnášela?

Při každé obhajobě musíte zvažovat všechny informace, údaje a skutečnosti, které vyjdou najevo a průběžně je konzultovat s klientem. Není možné se zavřít do skleníku a nebýt schopen z něj vyhlédnout ven.

Když se ohlédnete zpět, jak hodnotíte trest pro Kláru. Byl přísný, mohl být nižší?

Těžko můžu hodnotit svou vlastní práci, to ať udělá klientka nebo někdo jiný.

Po rozsudku, viděl jste se ještě s Klárou Mauerovou, máte o ní nějaké informace?

Pochopitelně při pozdějším řízení o jejím podmínečném propuštění z výkonu trestu. Ale že by se obhájce a klient dál navštěvovali a zajímali se, jak se tomu druhému vede, tak to nefunguje.   

Kdo je Daniel Ševčík (44)?

Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1995), je společníkem ve sdružení Společná advokátní kancelář Brno.

Zaměřuje se v praxi na právo korporační, obchodní, civilní a insolvenční. Je prezidentem Asociace insolvenčních správců, v minulosti byl 1x nominován v soutěži Právník roku.

V procesu s aktéry tzv. kuřimské kauzy hájil matku týraných chlapců Kláru Mauerovou, které soud uložil devítiletý trest odnětí svobody. Na podzim roku 2013 byla jeho klientka podmíněně propuštěna na svobodu, zkušební dobu propuštění soud stanovil na 5,5 roku.

Fotogalerie
24 fotografií