Zelená koule bude putovat po brněnských dominantách, objeví se u sochy Jošta na Moravském náměstí, poté na Špilberku či u Campusu Masarykovy univerzity. 

„Na závěr se dokutálí do opatství na Mendelově náměstí, kde si jej mohou užít návštěvníci festivalu Mendel. Ten začíná 17. července,“ prozradil pořadatel akce Jakub Carda.

Popsal tornádo

Většina lidí zná Mendela především jako vědce – otce genetiky, méně známý je jako meteorolog, učitel a včelař. Mendel byl dokonce první na světě, kdo vědecky popsal tornádo, které se v roce 1870 přehnalo nad Brnem. Vedl si i záznamy o meteorologické situaci v Brně a okolí, jako první se zabýval předpovědí počasí.

Video
délka: 00:20.87

Zahradě starobrněnského kláštera vévodí socha zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela. (1822-1884) Zdeněk Matyáš

Mendel přitom nedokončil přírodovědné vzdělání. Byl labilní, jako student špatně snášel tlak u zkoušek. Ačkoli univerzitu vychodil, neměl ucelené oficiální vzdělání. Přesto, protože požíval velké úcty, vyučoval na reálce fyziku a přírodní nauky, což byl ojedinělý případ.

Mendelův skleník a včelín

Otec genetiky většinu své práce prováděl za zdmi Augustiniánského kláštera na Starém Brně. Byl zde vysvěcen na kněze a později, po smrti opata Nappa, sám zastával tuto funkci. Na zahradě opatství se stále nachází základy skleníku, ve kterých prováděl své průkopnické pokusy, zachoval se zde i včelín, který Mendel nechal vystavit. Nejcennější památkou je originál Mendelova rukopisu, ve kterém popsal zákony dědičnosti.

Fotogalerie
9 fotografií