Nejstarší insignie pocházejí z doby první republiky, konkrétně z 30. let minulého století. Celkem budou na výstavě zastoupeny tři kolekce univerzitních insignií, tedy všechny kromě té současné, která plní svou hlavní funkci na promocích.

„Prohlédnout si na výstavě historické insignie je vždy mimořádná záležitost,“ uvedl Petr Vachůt z Muzea města Brna.

Na žezlo a řetěz neměli peníze

Mendelova univerzita v Brně je nejstarší samostatnou vysokou školou svého odborného zaměření v České republice. Vysoká škola zemědělská v Brně byla zřízena zákonem ze dne 24. července 1919, svoje insignie ale získala až v 30. letech, protože na ně do té doby neměla peníze.

Fond na rektorské a děkanské insignie VŠZ založil v roce 1931 velkostatkář a podporovatel školy František Harrach, přispěli do něj i čestní doktoři univerzity nebo prvorepublikový premiér Milan Hodža.

Insignie po heydrichiádě zabavili Němci

K vidění bude celkem třináct řetězů a pět žezel. „První dvě kolekce, pocházející z 30. let 20. století, byly za heydrichiády v roce 1942 zabaveny jak nacistickými správci města Brna, tak i německým komisařem uzavřených českých vysokých škol. Insignie byly naštěstí všechny zachráněny a po válce slavnostním způsobem předány univerzitě,“ uvedla autorka výstavy Alena Mikovcová.

VIDEO: Neotřelá reklama lákala loni na studium techniky na vysoké škole v Brně.

Video
délka: 01:22

Neotřelá reklama láká na studium techniky na vysoké škole v Brně. Studio Blesk