Brněnské Centrum Mendelianum vědce, který proslul křížením hrachu, na němž vypozoroval základy genetické dědičnosti, připomene výstavou. Ta ho vedle odborné části představí také jako učitele a člověka. Třeba třídní knihou s jeho zápisky z vyšší reálky, kde v letech 1859 až 1868 vyučoval přírodopis a fyziku.

„Zápisy svědčí o jeho pečlivosti. Českým studentům dokonce na rozdíl od jiných kantorů neupíral háčky a čárky u jejich jmen. Na jedné stránce najdeme poznámku, že jde o studenta, který zlobí,“ upozornil vedoucí Centra Mendelianum Jiří Sekerák.

Životní vášeň – přírodopis

Vědcovou rodnou řečí byla němčina, ovládal však i češtinu. Jako pedagog byl podle pozdějších vzpomínek svých studentů laskavým profesorem. „A nesmírně zapáleným pro výuku přírodopisu, což neopomněl ve svých pamětech zdůraznit,“ tvrdí Sekerák. Z osobních věcí Mendela mnoho nezbylo. Několik mikroskopů, dalekohled, dopisy, brýle, vycházkové hole. I když nad některými se vznáší otazníky. „Mají totiž různou délku. Přičítáme to faktu, že světové proslulosti dosáhl až po své smrti. Možná se pak nahonem shánělo cokoliv, co mělo s Mendlem souvislost,“ usmívá se vedoucí Centra Mendelianum.

Oslavy Mendela se stávají mezinárodní tradicí

Mezinárodní Mendelův den připadající na 8. březen se uskuteční teprve podruhé, měl by se však stát trvalou tradicí. Dopolední program v Mendelianu nabídne komentované prohlídky areálu pro veřejnost, odpoledne se setkají mezinárodní Mendelův tým a jeho hosté. Na závěr je připravený koncert z díla Leoše Janáčka.

Kdo byl Gregor Johann Mendel

Narodil se 20. července 1822 v Hynčicích. Přírodovědec, zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti. Působil jako mnich a později opat augustiniánského kláštera na Starém Brně. Studoval na Filozofické fakultě univerzity v Olomouci, v letech 1851–1853 na univerzitě ve Vídni matematiku, fyziku, chemii, botaniku, zoologii a paleontologii.

Na základě svých pokusů po návratu do Brna formuloval tři pravidla, která později vešla ve známost jako Mendelovy zákony dědičnosti. Za svého života se dočkal jediné odborné pocty, v roce 1869 byl zvolen viceprezidentem Přírodovědeckého spolku v Brně. Zemřel 6. ledna 1884 v Brně. Památce Mendela je věnováno Centrum Mendelianum spadající pod Moravské zemské muzeum.

Fotogalerie
10 fotografií