Nápady mohu jen »pršet« na úvodních deseti setkáních, přičemž první pořádá ve svých prostorách radnice Brno-střed už dnes od 17.30 do 19.15. Projekt s účastí obyvatel schválilo Brno loni. Letos začne od lidí sbírat podklady s tím, že nejúspěšnější projekty dostanou reálnou podobu v roce 2018. „Nápady mohou lidé přihlásit do konce května,“ uvedl radní Tomáš Koláčný (Žít Brno s podporou Pirátů).

Přihlášku lze podat elektronicky prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu nebo osobně doručením vyplněného formuláře na podatelnu brněnského magistrátu. Po kontrole a splnění všech formálních požadavků se návrh objeví ve webové galerii.

A co je podmínkou, aby návrhy prošly do finále? Musí být veřejně prospěšné, proveditelné během jednoho roku, musí být v silách města a jeho uskutečnění se má týkat majetku nebo území města. Náklady na pořízení a provoz nesmějí překročit za tři roky částku dvou milionů korun.

A ještě jednu důležitou podmínku musí navržený projekt splnit. Na cestě do závěrečného hlasování potřebuje podporu veřejnosti. V elektronické podobě je to 150 označení »líbí se mi« v galerii na webu nebo přiložením podpisového archu nejméně s patnácti podpisy obyvatel města,“ upozornil Koláčný.

Přihlášky je možné zasílat na web: www.damenavas.cz