V rámci úsporných opatření jedná vláda o snížení státní podpory i přesto, že pro téměř tři čtvrtiny dotazovaných je tento příspěvek pozitivním doplňkem ke stavebnímu spoření. Proti tomuto kroku by jich bylo 67 % a příspěvek by zachovali v plné výši. 21 % by bylo pro kompromis se snížením příspěvku na polovinu a 12 % dotazovaných by ho zrušilo úplně.

Autor: Raiffeisenbank a.s.

„Rolí spořitelen je poskytovat dostupné úvěry na bydlení včetně rekonstrukcí a energetických úspor. Ty v letošním roce tvoří 90 % všech úvěrů poskytnutých Raiffeisen stavební spořitelnou. Klienti, kteří si u nás spoří už nějakou dobu, si mohou půjčit s úrokem okolo 3,5 % p. a. Abychom tyto úvěry s dlouhou a dobrou splatností a výrazně nižšími splátkami než u komerčních bank mohli poskytovat, potřebujeme dlouhodobá stabilní depozita se státní podporou,“ říká Pavel Čejka, generální ředitel Raiffeisen stavební spořitelny.

Necelá polovina dotazovaných Čechů (47 %) má založené stavební spoření, 11 % má na své jméno sjednáno dvě a více takových spoření. Necelých 21 % těch, kteří jej zařízené mají, má vysokoškolský titul, oproti 33 % s výučním listem. Nejčastěji zastoupenou skupinou jsou Češi s maturitou, kteří tvoří 38 % všech klientů se stavebním spořením.

Téměř třetina (31 %) těch, kteří stavební spoření vlastní, jsou lidé ve věku 54 až 65 let. Čechů ve věku od 36 do 44 let je 21 % a ti, kterým je 45 až 53 let, tvoří pětinu těchto respondentů. Nejméně zastoupenou věkovou kategorií je 18 až 26 let, z nichž má stavební spoření uzavřen pouze jeden z deseti. 43 % dotazovaných si na účet stavebního spoření posílá 1700–3000 korun k dosažení maximální výše státní podpory.

Autor: Raiffeisenbank a.s.

Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1 575 lidí ve věku od 18 do 65 let v březnu roku 2023.