Modernizační fond – klíč k energetické nezávislosti Česka

Česká republika projde v nejbližších letech zásadní přeměnou. Aby se stala energeticky soběstačnou a dostála svým klimatickým závazkům, bude muset nastoupit cestu výroby čisté energie. Odstřihne se od drahých fosilních paliv, zejména uhlí a ruského plynu, vybuduje nové solární elektrárny, zmodernizuje energetické sítě, zvýší účinnost v energetice, průmyslu, na budovách i v dopravě.

Klíčovou finanční pomoc Česku a dalším zemím Unie, kterých se energetická transformace dotýká nejsilněji, poskytuje Modernizační fond. Financován je z výnosů prodeje emisních povolenek a do roku 2030 z něj má do Česka přitéct minimálně 300 miliard korun.

První miliardy z Modernizačního fondu už Česko čerpá

V rozdělování prostředků z Modernizačního fondu je Česká republika velmi aktivní. Již v loňském roce se podařilo Ministerstvu životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR zajistit desítky miliard korun a nastartovat financování projektů prvních solárních elektráren.

„Z prostředků rozdělovaných v loňském roce tak vznikne na 200 nových fotovoltaik o výkonu 622,4 MWp, což znamená roční spotřebu energie zhruba 370 tisíc domácností. Dalších 7 miliard korun na podporu solárních zdrojů je výrobcům energie v následných dotačních výzvách k dispozici i na letošní rok,“ uvádí ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman, jehož úřad má na starosti kromě správy a rozdělování prostředků z Modernizačního fondu i přípravu a obhajobu peněz před Evropskou investiční bankou a Evropskou komisí.

Prostředky míří na zajištění tepla

Česko je zemí se silně rozvinutou sítí dálkového zásobování teplem a to se aktuálně domácnostem výrazně zdražuje. Významná část peněz z Modernizačního fondu proto putuje na modernizaci tepláren a teplárenských sítí. Přechodem na čisté zdroje energie se teplárnám sníží vysoké výdaje, které povinně odvádí za emisní povolenky. Současně to bude znamenat méně škodlivých emisí v ovzduší a zdravější životní prostředí.

„Schválené projekty z prvních výzev Modernizačního fondu pro oblast teplárenství povedou ročně k takovému snížení emisí CO2, které zachytí více než 60 milionů stromů, což odpovídá přibližně Šumavě,“ říká Petr Valdman s tím, že teplárnám aktuálně nabízí dalších 15 miliard korun.

Šance pro obce na energetickou soběstačnost

Na finance z Modernizačního fondu však dosáhne daleko širší spektrum zájemců, než jen velcí dodavatelé energie či tepla. Například čerstvě otevřené výzvy jsou určené především malým a větším obcím na pořízení fotovoltalických systémů na střechách škol, obecních úřadů a jiných veřejných budov.

„Obce tak mohou okamžitě řešit své energetické potřeby a do budoucna se tyto systémy mohou stát základem optimalizace energetiky v rámci komunit. Pro ně máme nyní vyčleněny 4 miliardy korun,“ doplňuje Petr Valdman.

www.modernizacni-fond.cz

Autor: Státní fond životního prostředí České republiky