Dlouhodobá půjčka bez doložení příjmu, nebankovní víkendová půjčka ihned či lichvář, který bez problému půjčí – i tak mohou znít slogany predátorských společností a soukromých osob, které se z lidí v těžké situaci snaží vylákat co nejvíc peněz na úrocích.

Aby bylo možné rozlišit spolehlivé a nespolehlivé poskytovatele úvěrů a lichváře, je třeba znát znaky bezpečné půjčky. Co mezi ně patří?

Prověřování úvěruschopnosti

Každá společnost poskytující půjčky je ze zákona povinná prověřit bonitu žadatele. Jinými slovy musí zkontrolovat, zda bude zájemce o úvěr schopný svůj závazek splácet.

Nedílnou součástí tohoto procesu je kontrola úvěrových registrů a posouzení výše příjmu. Obecně platí, že člověk, který má dluhy nebo nedisponuje dostatečně vysokým příjmem, by úvěr neměl získat.

Z toho vyplývá, že dlouhodobá půjčka bez doložení příjmu či víkendová půjčka ihned bezpečná není. Prověření bonity nějakou dobu trvá, proto úvěr zkrátka nelze získat ihned.

Případné zadlužení v minulosti nemusí být pro poskytnutí úvěru překážkou. Vždy záleží na konkrétní situaci. Například to, že se žadatel před několika lety o dva dny opozdil se splátkou, automaticky neznamená zamítnutí žádosti.

Podstatné je, aby půjčku nezískal člověk, který zcela očividně nebude schopen řádně splácet. Pokud firma půjčí člověku v exekuci nebo nezaměstnanému, nejedná se o solidního poskytovatele úvěrů.

Oprávnění k poskytování úvěrů

Je naprosto nezbytné, aby měl poskytovatel půjčky licenci pro poskytování úvěrů, kterou uděluje Česká národní banka. Firmám, které na internetu nabízejí půjčky a přitom toto oprávnění nemají, by se měl každý obloukem vyhnout.

Dobrým řešením nejsou ani půjčky od soukromých osob. Často se totiž jedná o půjčky na směnku, s nimiž je spojena tzv. rozhodčí doložka. Tyto půjčky nabízejí lichváři a podvodníci, kteří se snaží těžit z tíživé finanční situace druhých.

Transparentní podmínky

V neposlední řadě lze bezpečného poskytovatele půjček poznat podle toho, že se nezdráhá zveřejnit všechny podmínky a důležité parametry půjčky. Žadatel o úvěr by se měl zajímat především o:

  • dobu splatnosti
  • výši veškerých poplatků spojených s půjčkou
  • výši úrokové sazby
  • výši sankcí za zpoždění se splátkou
  • výši roční procentní sazby nákladů (RPSN)

Roční procentní sazba nákladů je nejspolehlivějším ukazatelem výhodnosti půjčky, jelikož umožňuje přesně zjistit, kolik klient za půjčku zaplatí.

S podmínkami půjčky se musí každý žadatel dobře seznámit ještě před tím, než podepíše úvěrovou smlouvu. Pokud je něco nejasné, lze se obrátit na zástupce poskytovatele, případně na bezplatnou právní poradnu.