„Zákazníci už nejsou ochotni přijímat kompromis mezi výkonem a udržitelným životním stylem a očekávají, že značky podniknou smysluplné akce k řešení nejzávažnějších problémů, kterým je svět vystaven,“ řekl Marc Pritchard, ředitel značky P&G. „Z tohoto důvodu se společnost P&G zaměřuje na reorganizaci marketingu, aby využila dosah svých značek jako síly pro dobro a motoru pro růst. Chceme, aby naše značky rostly a vytvářely hodnoty a zároveň měly měřitelný, dlouhodobý pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.“

Jak se značky společnosti P&G stávají udržitelnějšími?

Ambicí značky Ariel je zvyšovat účinnost svých produktů v oblasti čistoty, aby se snížila spotřeba zdrojů v klíčových oblastech, které ovlivňuje, jako je energie a voda, o 50 %. Značka Ariel také přizpůsobuje svoje obaly. Značka usiluje o to, aby byly do roku 2022 všechny její obaly recyklovatelné a aby snížila objem plastových obalů do roku 2025 o 30 %. Kromě toho využívá Ariel svůj potenciál a pomáhá vytvářet rovnoprávnost prostřednictvím svých kampaní jako například Partage des taches ve Francii a Share the Load v Indii, které podporují ideu mužů a žen, kteří se spravedlivě dělí o péči o domácnost.

Herbal Essences se snaží umožnit každému zažít pozitivní sílu přírody a podporovat biodiverzitu, aby byla přínosem pro lidi a planetu. Kromě toho Herbal Essences sdílí kompletní informace o svých ingrediencích, transparentně vysvětluje 4-fázový bezpečnostní proces a organizace pro ochranu zvířat PETA ji posuzuje jako značku, jejíž produkty nebyly testované na zvířatech. Značka Herbal Essences bio:renew je první světovou značkou vlasové kosmetiky, která používá rostliny schválené Královskou botanickou zahradou Kew. Herbal Essences rovněž propaguje uvedení obalů pro zrakově postižené a lahve vyrobené částečně z odpadních plastů z pláží na svém největším trhu v USA.

Pampers umožňuje milionům dětí šťastný zdravý vývoj ve spolupráci se zdravotnickými profesionály, rodiči a nevládními organizacemi. V rámci programu společnosti P&G Brand 2030 Fundamentals představí značka Pampers svých 7 Acts for Good, které zahrnují následující konkrétní akce: pokračování v inovacích směřujících k udržitelným řešením v oblasti plen, které by měly vést k o 30 % nižší spotřebě materiálu pro výrobu plen použitých na jedno dítě v průběhu doby, kdy pleny potřebuje.

Prostřednictvím modernizace a využití efektivnějších materiálů snížila značka průměrnou hmotnost plen o 18 % již v uplynulých 3 letech, aniž by poklesla jejich osvědčená savost. Společnost chce zaujímat vedoucí pozici v oblasti recyklace plen a ubrousků a do roku 2021 uvést do provozu recyklační závody ve třech městech. Ve spolupráci s organizací UNICEF pomohla značka Pampers eliminovat tetanus u matek a novorozenců ve 24 zemích. V březnu 2019 dokázala tuto chorobu eliminovat další země Čad, takže od roku 2006 zachránila společnost odhadem asi 880 000 životů novorozenců.

P&G po potenciál oslovit miliardy lidí

„Program Brand 2030 criteria představuje pro špičkové značky návod, protože definuje význam zodpovědné spotřeby. Zajistí kompletní dlouhodobou integraci smysluplných a měřitelných sociálních a environmentálních dopadů do celkové strategie značky,“ řekla KoAnn Vikoren Skrzyniarzová, ředitelka udržitelných značek.

„Do procesu stanovení kritérií jsme zapojili několik externích subjektů,“ řekla Virginie Heliasová ředitelka divize udržitelnosti společnosti P&G. „Chtěli jsme vytvořit parametry, díky kterým by mohly značky na program SDG12 dosáhnout a usilovaly o to, aby se zodpovědná spotřeba dostala na novou úroveň. S našimi značkami sloužíme 5 miliardám lidí na celém světě, a to nám dává jedinečnou příležitost a odpovědnost nejen dělat lidem radost díky skvělým vlastnostem produktů, ale také propagovat dialog, ovlivňovat přístup, změnu chování a vytvářet udržitelný životní styl.“