Denně se nespočet seniorů setkává s traumatizující situací, kdy se náhle, ať už následkem pádu, nebo nevolnosti, ocitnou v tísňové situaci a nemohou se dovolat pomoci. Pocit bezmoci je nepopsatelný a každá minuta drahá, neboť může dotyčnému i jeho blízkým nenávratně změnit životy.

Autor: www.andelnadrate.cz

Neposkytnutí včasné pomoci může mít za následek značné zhoršení zdravotního stavu a v krajních případech i ohrožení života seniora. Případné komplikace pak zvyšují rozsah nutné lékařské péče, délku hospitalizace a případnou rehabilitaci. Ve většině případů se senior navzdory péči lékařů i blízkých nedostane na úroveň svého předchozího zdravotního stavu, a proto mnohdy není schopen soběstačného fungování a návratu do domácího prostředí. Důsledkem je nutnost zajistit mu domácí péči či nebo místo v pobytovém zařízení.

Jedno tlačítko zachraňuje zdraví a životy

Může se zdát, že téměř všichni senioři dnes mají mobilní telefon, a tak si v případě potřeby pomoc zavolají. Jenže mobil ne vždy pomůže, neboť právě při manuálních činnostech a pohybových aktivitách potřebuje mít senior volné ruce, a tak u sebe mobilní telefon nemá.

Případy, kdy senior mobilní telefon sice vlastní, ale ve stresové situaci, jako je pád nebo zranění, není schopen jej vyndat z kapsy a použít, nejsou zdaleka ojedinělé. Podchycené nejsou ani situace, kdy senior vlivem dezorientace  nebo onemocnění Alzheimerovou chorobou nemůže najít cestu domů, zabloudí nebo se vydá úplně jiným směrem od svého bydliště.  

  • Asistenční a tísňová péče „Anděl na drátě“

Princip asistenční a tísňové péče Anděl na drátě spočívá v tom, že klient má stále u sebe – ideálně na ruce – malé elektronické zařízení v podobě hodinek či náramku s jedním SOS tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve hlas asistenta, který po vyhodnocení situace zvolí postup a formu zajišťované pomoci. Profesionálně proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení celé situace.

Zařízení samo rozpozná nestandardní situace (náhlý pád či déle trvající nehybnost) a upozorní na ně operátory, a to i v případě, že klient nestihne aktivovat tlačítko. Zároveň se lokalizuje (GPS/GSM) místo, kde se klient nachází. Asistent i v těchto případech volá na zařízení a ověřuje stav klienta.  Služba dohledového centra je nepřetržitá. Na zařízení lze nastavit oblast bezpečného pohybu a při jeho opuštění systém opět upozorní.

„To se nám často stává u seniorů s Alzheimerem, kteří se nevrátí z vycházky nebo se vydají do úplně jiné lokality. Seniorovi poradíme, aby zůstal na bezpečném místě, a poté zkontaktujeme příbuzné, kteří si maminku nebo tatínka vyzvednou. Jsou rádi, že nemusí rodiče omezovat v pohybu, a přitom se o ně nemusejí obávat.“ líčí zakladatel projektu.

Všichni zúčastnění tak mají jistotu, že se seniorovi vždy dostane rychlé a optimální pomoci. Uživatel tím získá větší sebedůvěru a nemusí se omezovat ve svých kvůli obavám z nečekaných problémů. To opět přispívá k udržení jejich fyzické i psychické kondice. 

Autor: www.andelnadrate.cz

  • Linka důvěry a pomoci

Anděl na drátě slouží také jako pomocná ruka pro osamělé seniory. Centrum pomáhá starým opuštěným lidem řešit úzkostné stavy, ale i problémy s chodem domácnosti. Mnohdy při krátkém přátelském rozhovoru, který se může zdát banální, senior pookřeje, neboť ví, že může s někým sdílet své radosti a strasti.

 „Člověk si nedokáže představit, kolik mají staří lidé starostí a jak sami na ně jsou. Když se nám svěřují, říkají: ‚Mladejm volat nebudu, ti mají svých starostí dost, nechci jim být na obtíž.'  Čeká pak u telefonu, den, dva, tři, zda mu nezavolají sami. Často se nedočká,“ líčí zakladatel. 

  • Ochrana před nekalými praktikami dodavatelů

Ano, tzv. „šmejdi“ jsou stále vynalézavější a neustále se snaží připravit seniory o jejich úspory, případně jim vnutit produkty, které nepotřebují. Senior si v případě, že neví, co má dělat, a zároveň nechce „obtěžovat hloupostmi“ své příbuzné, tlačítkem jednoduše přivolá Anděla na drátě.

Asistent se prodejce zeptá na důvod jeho návštěvy a po zmapování situace a upozorní seniora na možná rizika a uklidní ho. Operátor zároveň navrhne prodejci, že jeho nabídku předá rodině seniora ke zvážení. Není překvapením, že ve většině případů už tito prodejci u dveří seniora nezazvoní.

Autor: www.andelnadrate.cz

  • Náhrada za mobilní telefon

Komunikační zařízení, ať už jde o hodinky, nebo přívěsek, fungují zároveň jako mobilní telefon, obsahující SIM kartu, mikrofon a reproduktor. Senior může přijímat hovory od rodiny a známých, ale v rámci měsíčního paušálu i sám komukoliv volat, a to neomezeně a zdarma. 

Stačí jen stisknout jediné tlačítko. Přihlášený asistent okamžitě spojí seniora s požadovanou osobou či telefonním číslem. To je značná výhoda pro ty, kteří již nezvládají listovat adresářem mobilu nebo vyťukat číslo na náramku. Stačí  pouze stisknout tlačítko a oznámit, s kým chtějí mluvit.

Jaká je cena života vašich blízkých?

Prakticky každý senior chce trávit své stáří ve svém domácím prostředí. Služba Anděl na drátě pomáhá nejen seniorům, ale i jejich rodinám. Včasně přivolaná pomoc výrazně snižuje riziko poškození zdraví s trvalými následky, které většinou neumožní seniorům návrat do jejich domácího prostředí. Důsledkem pak bývá nutnost jejich umístění do pobytového zařízení s pečovatelskou službou.         

Autor: www.andelnadrate.cz
               

Paušální částka za komplexní službu včetně neomezeného volání je 380 Kč měsíčně. Jednorázová cena za zařízení je 2 580 Kč. Platba uživatelů ve výši 380 Kč činí cca 15 % z celkových nákladů na zajištění těchto služeb. Jedná se tedy o nekomerční, veřejně prospěšnou činnost. Zbylé náklady jsou hrazeny díky finanční podpoře firemních sponzorů i jednotlivých dárců. 

Autor: www.andelnadrate.cz

I vy můžete přispět 

Štědrost a laskavost sponzorů umožňuje pomáhat pomáhat stovkám seniorů z celé země a dodávat jim naději na spokojenější život. Provozovatel Anděla na drátě vítá jakoukoliv podporu či zakoupení služby od firem či jednotlivců. Pomozte svým sponzorstvím vašim rodičům, prarodičům nebo adresně jednomu z půl milionu osaměle žijících seniorů v České republice k pořízení této potřebné služby.

Více informací: www.andelnadrate.cz