TEPLICE V ČECHÁCH

Nejstarší

Využívání teplého pramene je v Teplicích tradováno již od 8. století. Podle legendy jej objevilo prase, tedy spíše jeho pasáček. Prase totiž kulhalo, zaostávalo za stádem, ale jednoho dne bylo zázračně zdravé, ba dokonce čipernější než ostatní kusy ve stádě. Pasáček prase sledoval a zjistil, že se pravidelně rochní v bahně u horkého pramene. Na tomto místě pak vyrostlo město, kterému se později začalo říkat Teplice.

KARLOVY VARY

Nejteplejší pramen

Primát v teplotě termální vody na území naší vlasti drží město Karlovy Vary. Karlovarské Vřídlo má teplotu 73 °C. Gejzír Vřídla, unikátní přírodní úkaz, vydá za minutu průměrně 2000 litrů minerální vody a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů.

FRANTIŠKOVYLÁZNĚ

Nejpůvodnější

Město Františkovy Lázně, založené roku 1793 císařem Františkem I., bylo od samého počátku urbanisticky tvořeno jako lázně. Františkovy Lázně prosluly jako jedny z prvních slatinných lázní na světě vůbec.

KARLOVA STUDÁNKA

Nejmenší

Obec Karlova Studánka má jen něco málo přes 200 stálých obyvatel, přesto jsou to moderní lázně uprostřed krásné jesenické přírody. První zmínky o léčivých pramenech jsou z počátku 18. století. Tyto lázně se často chlubí ještě jedním NEJ – nejčistším vzduchem ve střední Evropě, což potvrzují i měření. Přispívá k tomu poloha v panenské přírodě na východní straně nejvyšší hory Jeseníků Pradědu, v údolí horské říčky Bílé Opavy. Tato horská bystřina, čeřící se ve vodopádech, a okolní široké komplexy lesů naplňují čistý vzduch zdejší přírody (vzdálený od zdrojů znečišťování ovzduší) kyslíkem a zápornými ionty.

LÁZNĚ LEDNICE

Nejmladší nejnovější kolonáda Památka UNESCO

Nejmladší lázně v České republice najdete na jižní Moravě. Jsou jimi Lázně Lednice, které byly vyhlášeny léčebnými lázněmi v roce 2009. K léčbě využívají jodobromovou vodu, která blahodárně působí na pohybový a oběhový systém, na neurologické nemoci, ale i na gynekologické potíže a stavy po popáleninách. Lázně Lednice se mohou pochlubit také dalším NEJ v podobě nejmladší kolonády. Jedná se o moderní stavbu sloužící pro rekreaci a odpočinek lázeňských hostů a návštěvníků Lednice. Kolonáda byla oceněna jako Stavba Jihomoravského kraje za rok 2014. Její dlážděná část, kterou tvoří zastřešená promenáda a amfiteátr, je 365 metrů dlouhá. A v neposlední řadě se Lázně Lednice nacházejí přímo v srdci Lednicko-valtického areálu, který byl v roce 1996 zapsán do seznamu Světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.