České lázně mají ve světě velice dobré jméno, a to díky kvalitě a úrovni služeb i příjemnému prostředí lázeňských měst. Za tím vším stojí dlouhá historie českého lázeňství, jehož největší rozmach započal v 18. století. Od této doby vyrůstaly v lázeňských městech typické kolonády, byly budovány nádherné parky, hotely a lázeňské domy. Přírodní léčivé zdroje, které se v určitých místech nacházejí už po staletí, jsou ovšem základem, bez něhož by lázně nebyly lázněmi. Nacházejí se snad v každém regionu Česka, do lázní to tak žádný našinec nemá daleko.

LÉČIVÉ PRAMENY

Termálních a minerálních pramenů se na území naší republiky nachází nepočítaně. Jen některé z nich jsou ale uznány jako léčivé. K posouzení léčivosti je třeba speciálních rozborů a testů. Léčba využívající pramenů se uplatňuje při mnoha zdravotních potížích, jakými jsou nemoci dýchacích cest, onemocnění ledvin, močových cest, jater či žlučníku, zažívací potíže, onemocnění kůže, nemoci srdce a cév atd. Léčebných účinků pramenů se využívá v podobě pitné kúry nebo koupelí.

NENÍ TO BAHNO

Bahno, rašelina a slatina, to je další typ léčivých přírodních zdrojů. Laici je často zaměňují. Všechny sice spadají do skupiny tzv. peloidů (pelos – v řečtině bahno) a vznikly působením geologických a biologických procesů, jsou však různého původu. Rašelina a slatina vznikly rozkladem organických látek bez přístupu kyslíku. Bahno naproti tomu vzniká usazováním přírodních látek – hornin – ve vodním prostředí.

I tyto léčivé zdroje jsou pravidelně testovány a jsou ověřovány jejich léčivé účinky. Peloidy obecně se využívají ke koupelím a zábalům, které mají účinky protizánětlivé, antibakteriální, analgetické a regenerační, i k léčbě potíží, jako jsou onemocnění pohybového aparátu, kožní onemocnění, nemoci dýchacích cest atd.

PLYNY

Významnými a rovněž velmi účinnými přírodními zdroji na území naší republiky jsou i plyny, např. oxid uhličitý nebo radon. Na našem území se dokonce nacházejí první radonové lázně na světě – o toto prvenství se utkává Jáchymov a Teplice, v Teplicích se však radonu k léčebným účelům již nevyužívá. Plyny léčí v podobě suchých koupelí nebo plynových injekcí. I ty mají široké uplatnění při boji se zdravotními potížemi, mj. gynekologickými, srdečními apod.

KLIMA

Zapomenout nesmíme ani na klima, které je rovněž oficiálním léčivým prostředkem. Tzv. klimatické lázně využívají k léčbě zejména prostředí – určitou nadmořskou výšku nebo specifické složení ovzduší, které je dané přírodními podmínkami. Tyto přírodní podmínky blahodárně působí při léčbě dýchacích cest a nemocí s nimi souvisejících.

Profi péče a klid

› K blahodárně působícím přírodním zdrojům, jejichž kvalita je průběžně prověřována, je třeba připočítat kvalitní péči odborníků – zdravotníků, ale zároveň příjemné prostředí lázeňských měst s často nádherným okolím, které je ideální pro relax i aktivní trávení volného času. I to je totiž prostředek, který léčí.

Doplňkové procedury

› Lázeňská zařízení nabízejí v první řadě speciální procedury využívající daný dostupný přírodní zdroj – koupele, zábaly, inhalace či pitné kúry, ty jsou ale samozřejmě podporovány doplňkovými procedurami, jakými jsou vodoléčba, masáže, magnetoterapie apod.