Jaký je ideál

Ideální by bylo, kdybychom poslední týdny života prožívali bezbolestně, v dobrém fyzickém i psychickém stavu. To by měla být jedna z hlavních rolí geriatrie. Jenže skutečnost je jiná. Každý z nás má ve svém okolí seniora, který nedůstojně dožil nebo dožívá v nejrůznějších zařízeních, kam často vůbec nepatří. Proč to tak je? „Seniorům není věnovaná správná geriatrická péče,“ říká primář Geriatrického centra Pardubické krajské nemocnice Ivo Bureš s tím, že nemocniční oddělení často ze starých lidí »vyrábějí« ležáky. „Kdyby se dostali do péče geriatra, nemuseli by jen ležet nebo v nemocničních zařízeních umírat,“ domnívá se doktor Bureš. Geriatrie totiž nemusí pacienta jen léčit, ale dát ho do optimálního životního stavu. A na to bohužel chybí to podstatné – peníze a podpora vládních orgánů.

Financování je problém

Okolo financování potřeb těchto pacientů panuje dlouhodobě zmatek. „Ministerstvo práce a sociálních věcí nehodlá hradit zdravotní péči ani v sociálních zařízeních ani ve zdravotnictví. Zdravotní pojišťovny zase s tichým souhlasem Ministerstva zdravotnictví odmítají hradit sociální péči ve zdravotnictví i v sociálních službách,“ vypočítává prof. MUDr. Ing. Petr Fiala z Asociace českých a slovenských nemocnic a dodává: „A nejvíc na to doplácejí sami pacienti či klienti, ať už jsou »sociální« nebo »zdravotní« a ti, kdo se o ně starají.“

Co je geriatrický pacient

Je pacient vyššího věku, zpravidla nad 80 let. Trpí komplikovanými onemocněními a potřebuje správnou terapii a rehabilitaci. Je často ohrožen ztrátou soběstačnosti, demencí či dalšími stařeckými komplikacemi.

Cíl geriatrické léčby

Ten je jednoduchý. Návrat seniora k soběstačnosti, nejlépe v domácím prostředí. U nás je až 80 % péče o nesoběstačné osoby vyššího věku zajišťován rodinou. Pečujícími jsou nejvíce ženy v produktivním věku. To však neznamená, že o seniora pečují správně. Je nutné jim poskytnou informace a umožnit získat náležité dovednosti. To by měl být jeden hlavních úkolů pro politické představitele, protože seniorů potřebujících stálou péči bude přibývat.

Kruh se uzavírá: Místo geriatrické péče je z pacienta ležák

Pokud se seniorovi zhorší zdravotní stav, dostává se do nemocnice a jen málokdy na geriatrii. Počet geriatrických lůžek je totiž ve srovnání s ostatními obory a s ohledem na počet stále narůstající stárnoucí populace zcela nedostatečný. Důvod? Opět finance a neochota státu řešit stárnutí populace. A tak se kruh uzavírá. Geriatrickému pacientovi se proto nedostane správné terapie a stává se z něj dlouhodobý ležák například na »eldéence«. Bez naděje návratu domů.

Řešení? Německý model

Do následné péče podle České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně putovalo loni asi 8,6 miliardy korun. Na lůžkovou péči se dá kolem pěti až sedmi miliard ročně, do terénní péče miliarda. Na ošetřování lidí v sociálních službách se vydá asi 7,5 miliardy, na terénní pak miliarda. Dohromady je to 14 až 16,5 miliardy. To je a do budoucna bude velice málo! Experti doporučují zavést ošetřovatelské pojištění, které existuje například v Německu. Navrhují vyčlenit část peněz ze zdravotního a část ze sociálního pojištění. Předběžně spočítali, že by to mohlo být kolem 40 až 50 miliard korun.