„Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) upozorňuje na výskyt klamavého nabízení perlivého vína (též frizzante), a to – vědomě nebo nevědomě – zneužitím chráněného názvu „Prosecco“ ze strany některých provozovatelů (restaurace, bary, stánky, vinotéky, vinárny apod.)," upozorňuje mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Perlivé nebo šumivé víno označené CHOP „Prosecco“ může být spotřebitelům prodáno pouze balené ve skleněné lahvi nebo jako rozlévané ze skleněné lahve. „Pokud by spotřebitel např. v restauraci chtěl konzumovat celou láhev na místě, musí být tato láhev otevřena pouze před ním a nikoli v zázemí dané provozovny," dodává Kopřiva.

Vína označená jako „Prosecco“ musí splnit několik podmínek:

·        Hrozny pro výrobu (převážně zastoupené moštovou odrůdou Glera) musí pocházet z oblasti zahrnující následující italské provincie: Belluno, Gorizia, Padova, Pordenone, Treviso, Terst, Venezia (Benátky) a Vicenza.

·        Výroba a následné plnění vín do nádob musí rovněž probíhat v některé z těchto provincií (až na dílčí výjimky stanovené příslušnou specifikací).

·        Víno musí být naplněno do tradičních skleněných lahví. Výjimkou z tohoto pravidla je pouze přímé uvádění na trh vína Prosecco baleného ve skleněných demižónech o objemu až 60 litrů konečnému spotřebiteli.

·        Podobné podmínky platí i pro vyšší kategorii produktu – šumivé víno (též spumante, s přetlakem v nádobě nejméně 3 bary).

Označení „Prosecco“ 

Výraz „Prosecco“ je v rámci Evropské unie registrován jako tzv. chráněné označení původu (dále jen „CHOP“). CHOP jsou označení výjimečných zemědělských produktů nebo potravin z určitého regionu či místa, jejichž jakost nebo vlastnosti jsou dány zvláštním zeměpisným prostředím.

 

Video
Video se připravuje ...

K dani z tichého vína hovoří prezident Svazu vinařů Martin Chlad. Jiří Nováček

Fotogalerie
3 fotografie