Online šetření se zúčastnilo 1 400 respondentů. Ukázalo se, že téměř polovina, celkem 44 % dotazovaných, ztratilo za poslední rok vnitřní motivaci a jsou frustrovaní. Aktuální nařízení vnímají jako chaotická a bez jasného cíle. Lidé si přejí být lépe informováni a touží konečně spatřit světlo na konci tunelu.

Nervozita a nespokojenost

Podle výsledků každý třetí pociťuje zvýšenou nervozitu a 62 % dotazovaných přiznává dlouhodobou nespokojenost s okolním děním. Účastníci průzkumu často zmiňují vyšší únavu a nepozornost. Pandemie mnohým způsobila i tíživou finanční situaci. Nejčastější příčinou je ztráta zaměstnání.

Chybí pohyb i přátelé

Psychickou stránku ani nepodpoří, že více než polovině dotazovaných se zvýšila doba času stráveného u počítače. Takřka každý třetí udává, že cvičení a pohybu se věnuje daleko míň, než před pandemií. V ohrožení jsou i mezilidské vztahy – 65 % omezilo komunikaci se svými přáteli. Respondenti litují toho, že nemohou trávit čas se staršími rodiči.

Ženy se bojí víc

Strach z onemocnění covid-19 mají především ženy. Přitom 74 % všech dotazovaných nemoc doposud neprodělalo. Z dotazníku je také patrná zvýšená ostražitost mezi lidmi. Většina hned zbystří, kdy v jejich okolí jen někdo kýchne. V odpovědích se objevily zmínky o sebevražedných myšlenkách, které respondenti udávali jako důsledek dlouhodobé izolace a nejasné budoucnosti. 

Více procházek

Naopak pozitivní zjištění je to, že za poslední rok se Češi věnují venkovním procházkám – to potvrzuje 37 % dotazovaných. Zároveň několik respondentů uvedlo, že jim aktuální situace pomohla uspořádat a zklidnit hektický život.

Ztracená generace

Boj s motivací postihl i děti, což potvrzují komentáře od 32 % respondentů. Obrovská kritika padla na nepřipravený český vzdělávací systém. Podle slov rodičů není distanční výuka od loňského roku nikterak zdokonalena. Navíc mnozí učitelé upadají do stereotypů, které se nedají považovat za online výuku.

K lékaři jen v nejnutnějších případech

Na pravidelné a preventivní kontroly k praktickému lékaři v době covidu dochází méně než polovina respondentů. Každý pátý, konkrétně 22 % dotázaných, prohlídky neřeší vůbec a každý čtvrtý pouze v nejnutnějších případech. Odložení vyšetření z důvodu pandemie potkalo 32 % respondentů. Každý osmý musel čekat na nový termín minimálně měsíc až půl roku. Většina účastníků průzkumu však změnu dosud neřešila, což může mít katastrofální důsledky.

Zanedbaná prevence, více kávy a sladkého

Výsledky také ukazují, že samovyšetření na rakovinu (prsu, varlat) neprovádí 53 % jedinců – z toho 38 % tvoří ženy. Preventivní prohlídku u gynekologa ročně absolvuje pouze 41 % žen.

Celkově nejběžnější návštěvy jsou u zubařů – 37 % respondentů se v jejich ordinaci ukazuje půlročně či častěji. 37 % respondentů udává zvýšení užívání vitamínů. U každého pátého se zvedla konzumace kávy. Více sladkého si dopřává 22 % dotazovaných.

Tisková konference ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a hlavní hygieničky Pavly Svrčinové.

Video
délka: 38:26.00

Tisková konference ministra zdravotnictví Petra Arenbergera a hlavní hygieničky Pavly Svrčinové. (16.4.2021) ČTK/Blesk