Jak dříve obřad otevírání studánek probíhal?

Každoroční otevírání studánek bylo významným obřadem se symbolickým zaháněním zlé moci a neštěstí. Lidé si studánek dříve velmi vážili, protože pro ně bývaly cenným zdrojem pitné vody, sloužily jak rolníkům, dřevorubcům či lesní zvěři, tak i poutníkům. S rozvojem vodovodních sítí a čerpání vody z podzemních vod ale začaly pustnout. Často se prameny čerstvé vody ztratily v bahně, některé zmizely kvůli změnám v krajině.

Otevírání studánek bylo předkřesťanským středověkým obřadem, který probíhal na jaře, kdy roztál sníh. Lidé z vesnice se v určený čas vypravili společně do lesa k pramenům nebo studánce. Tam poté dětský průvod v čele s „královnou“ (obvykle 10 – 12 letou dívkou) za doprovodu hudby zazpíval scénku otevírání studánek. Děti kolem studánky utvořily kruh, zpívaly a tancovaly. Královna pak nabrala hrst loňského listí, kterou hodila za sebe a tak zahnala zlé moci a nemoci. Všechny děti pak společně vyčistily pramen za pomocí rýčů a lopat.

Oživování studánek i tradic je v kurzu

Dnes je tradice otevírání studánek obnovena již na několika desítkách míst a různé dětské folklorní soubory si tento obřad přizpůsobují a obohacují o další písně. Navíc stále více lidí věnuje svůj čas na pomoc studánkám. I když je lidé v současnosti nevyhledávají primárně kvůli občerstvení, zůstávají stále důležitou součástí krajiny a její historie. To si uvědomuje stále více lidí a tak v posledních desetiletích začalo přibývat nadšenců, kteří se snaží o jejich obnovu a údržbu. Minulý rok na jednotlivá snažení dobrovolníků navázal projekt Toma Živé studánky. Ten vzal za cíl postupnou rekonstrukci studánek vzešlých z hlasování lidí ve všech krajích České republiky. Hlasování probíhá i letos a na webu www.zivestudanky.cz se do něj může zapojit každý.

V roce 2017, kdy probíhalo hlasování v prvních šesti krajích České republiky, bylo zaznamenáno celkem 13 714 hlasů a příznivci „konkurenčních“ studánek spolu leckdy svedli lítý boj o vítězství. „Zájmem veřejnosti o studánky a počtem hlasujících jsme byli příjemně překvapeni. Proto jsme se rozhodli, že podpoříme i renovaci studánek, které sice skončily v hlasování na druhém místě, ale získaly v soutěži přes tisíc hlasů,“ doplňuje Michal Vávřil, marketingový manažer pořádající značky pramenitých vod Toma.