Ve středověku byla ve svahu mezi Nuselským údolím a pankráckou plání založena vinice nazvaná Šustrová. Během let u ní vyrostla i hospodářská usedlost jménem Šustrovka, která byla následně přestavěna na letohrádek s rybníčkem. Název Jezerka vznikl nejspíš až po roce 1835, kdy se z letohrádku stala oblíbená výletní restaurace. Ta fungovala dlouho a v oblibě ji měli hlavně návštěvníci Michle a Nuslí. Na Jezerce to žilo i za první republiky. Pořádaly se tu nejrůznější akce místních spolků, například michelských Baráčníků. Během války usedlost chátrala. Nedělní zábavy a besídky se tu konaly ještě po válce, ale původního lesku už nedosáhly.

Autor: archiv Blesku

Mýty opředená studánka

K nejpamátnějším místům Prahy 4 patří nejen usedlost, ale i rozlehlý park Jezerka, a hlavně zdejší studánka. Jak ve své kronice zaznamenal už v 16. století kněz a kronikář Václav Hájek z Libočan, na místní vrch Bezer či Jezer se chodívala koupat kněžna Libuše. Místu se studánkou vanovitého tvaru se později začalo říkat Libušina lázeň a části zahrady se vzrostlými stromy Libušin háj. Tolik pověst! Doloženou skutečností ovšem je, že voda z tohoto pramene byla ve středověku vedena na Vyšehrad. Po roce 1140 nechal snad kníže Vladislav II. otevřené koryto skrýt do dřevěných trubek a na Vyšehradě dal postavit kašnu. V roce 1361 už tudy voda proudila dokonce vedením kamenným a nový vodovod nezásoboval jen Vyšehrad, ale zavlažoval i vinice nad Podolím. Studánka byla ve 20. letech minulého století v souvislosti s výstavbou domů a kanalizace zasypána. Některé z jejich
původních pramenů ale dnes napájí rybníček ve střední části parku.

Autor: archiv Blesku

Další proměny

V roce 1968 převzala budovu Československá televize, která tu natáčela kdysi populární pořad Vysílá studio Jezerka. Vysílání tu skončilo v roce 1994 a od té doby objekt očividně chátral. V roce 1999 Jezerku získala městská část Praha 4, která ji nechala zrekonstruovat a obnovila i zdejší park. V historickém objektu, který získal svou původní klasicistní podobu, dnes sídlí oblíbené Divadlo Na Jezerce, které provozuje Divadelní společnost Jana Hrušínského. Od roku 1975 je Jezerka památkově chráněná.

Autor: archiv Blesku