Játra jsou jediným orgánem, který se umí sám regenerovat. To ale neznamená, že nemohou onemocnět. Nejlepší způsob, jak předejít mnoha vážným onemocněním jater, je preventivní péče a včasná diagnostika.

Kdy je na čase zajít k lékaři?

Když se objeví tyto varovné signály: 

* opakující se bolest pod pravým žebrem 

* nadýmání a zácpa 

* ztráta apetitu 

* nepříjemný zápach z úst 

* změna barvy stolice či moči 

* zežloutnutí kůže

Vyšeření enzymů

Poškození jater a míru onemocnění odhalí rychlé a jednoduché laboratorní vyšetření. „Vyšetřuje se koncentrace čtyř enzymů, které jsou v různé míře z jater uvolňovány do krve. Jejich koncentrace je udávána v jednotkách mikrokatal na litr [μkat/l],“ vysvětluje MUDr. Petr Podroužek, ředitel EUC Laboratoří. 

U onemocnění covid-19 dochází ke zvýšení jaterních testů (zejména ukazatele ALT, AST, bilirubin), které může přetrvávat i v období zotavování po nemoci.

Vyznáte se v enzymech?

Enzym AST je kromě jater obsažen i ve svalech, ledvinách, mozku či červených krvinkách. 

Enzym ALT se vyskytuje v játrech a podílí se na metabolismu bílkovin. 

Zvýšené hodnoty enzymu GMT ukazují na možnost zhoršení odtoku žluči nebo poškození jater. 

Poruchu odtoku žluči signalizují zvýšené hodnoty enzymu ALP

Bilirubin vzniká v těle po rozpadu červených krvinek. Měření jeho hladiny je nezbytné při podezření na žloutenku.

Normální hodnoty

AST: 0,05 – 0,75 μkat/l

ALT: 0,1– 0,78 μkat/l

GMT neboli GGT: 0,05 – 0,72 μkat/l

ALP: 0,05 – 2,2 μkat/l

Referenční hodnoty tzv. celkového bilirubinu: pod 17 – 20 μmol/l

Co znamenají zvýšené hodnoty?

* vysoké dávky alkoholu, chemikálií nebo léků

* otrava houbami 

* ztukovatění jater 

* žloutenka z cirhóza

Video
Video se připravuje ...

Cirhóza jater: příčiny, příznaky a léčba Videohub

Fotogalerie
6 fotografií