Všechny testované čaje nicméně měly nálezy pod maximálními limity, takže žádné zdravotní riziko nehrozí.

V současné době je možné používat v zemědělství přípravky na ochranu rostlin (proti škůdcům, plísním atd.), ale pouze s účinnými látkami, jež jsou uvedené na seznamu Evropské unie schválených účinných látek.

Hned devět pesticidů je ale naopak zakázaných. Důvodem je kromě ochrany spotřebitelů, pracovníků, kteří s látkami přicházejí přímo do styku, i ochrana životního prostředí.  I přesto se v některých testovaných výrobcích  stopové množství těchto pesticidů našlo.

Zakázané pesticidy

Antrachinon

Látka, která byla před několika lety vyřazena ze seznamu povolených pesticidů. Evropská komise ji klasifikovala jako potenciálně karcinogenní.

Bifenthrin

Kdysi byl označený jako možný karcinogen, to však ale novější studie vyvrátily. Je však vysoce toxický pro ryby.

Bifenyl

Neschválená látka, která je na seznamu zakázaných pesticidů kvůli tomu, že je velmi toxická pro vodní organismy, a to i dlouhodobě.

Chlorfenapyr

Jde o zakázaný insekticid, tedy látku určenou k hubení hmyzu. V některých zemích se může používat jen k ochraně dřeva před škůdci. Je velmi toxický pro vodní organismy, a to i dlouhodobě.

Chlorpyrifos

Začátkem roku 2020 jej Evropská komise vyloučila ze seznamu schválených látek. Vedla se diskuse, že u něj nelze vyloučit genotoxický potenciál. Byl klasifikován jako velmi toxický pro vodní organismy, a to i dlouhodobě.

Indoxacarb

Jde o zakázanou toxickou látku, která může být při přímém používání zdraví škodlivá. Je také vysoce toxická pro vodní organismy, a to i dlouhodobě.

Profenofos

Neschválená látka, která je klasifikována jako velmi toxická pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Pyridafol

Na seznamu zakázaných účinných látek je proto, že je klasifikována jako možný karcinogen a mutagen nebo jako toxická pro reprodukci člověka.

Thiamethoxam

Poslední z devíti zakázaných pesticidů. Jde o látku, která má negativní vliv na životní prostředí.

Alergie na pšeničnou mouku a celiakie: Jaký je mezi tím rozdíl?

Video
délka: 03:16.80
Video se připravuje ...

Alergie na pšeničnou mouku a celiakie: Jaký je mezi tím rozdíl? Videohub

Fotogalerie
3 fotografie